List č. 1
s vedutami Trutnova, Dvora Králové n. L. a Žirče
od F. B. Wernera; kolem r. 1740
©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2004
aktualizováno dne  06. 09. 2004