Státní okresní archiv v Trutnově > Pro Vás > Veduty F. B. Wernera

Veduty
od F. B. Wernera

č. 1
List s vedutami Trutnova, Dvora Králové a Žirče od F. B. Wernera (65 kB)
č. 2
List s vedutami Olešnice v Orlických horách, Choustníkova Hradiště a Kuksu od F. B. Wernera (127 kB)

Originály listů jsou uloženy v Univerzitní knihovně ve Vroclavi.


©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2005
aktualizováno dne  04. 01. 2005