Státní okresní archiv v Trutnově > Pro Vás > Veduty A. J. Venuta

Veduty
od Antonína Jana Venuta

Následujících šest reprodukcí bylo otištěno v obrazové příloze Ročenky Státního okresního archivu v Trutnově 1998. Originály vedut jsou uloženy v Národní knihovně ve Vídni. Informace o autorovi a jeho dalších vedutách naleznete např. v článku ZRŮBEK, Rudolf: Antonín Jan Venuto, život a dílo. In: Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově. 1998. Trutnov, Státní okresní archiv Trutnov 1999. 208 s. ISBN 80-902709-0-5, ISSN 1212-5229.

č. 1
Veduta Dvora Králové n. L. od A. J. Venuta; 1805 (68 kB)
č. 2
Veduta Trutnova od A. J. Venuta; 1805 (63 kB)
č. 3
Veduta Starých Buků od A. J. Venuta; 1814 (58 kB)
č. 4
Veduta Vrchlabí od A. J. Venuta; 1815 (77 kB)
č. 5
Veduta Vlčic od A. J. Venuta; 1820 (67 kB)
č. 6
Veduta Maršova (Horní Maršov) od A. J. Venuta; 1821 (83 kB)

Foto: archiv Národní knihovny ve Vídni.


©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2005
aktualizováno dne  04. 01. 2005