Typář č. 17
Hostinné, mlynářský cech; 1852
©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2004
aktualizováno dne  06. 09. 2004