Typář č. 13
Dolní Olešnice, typář rychtáře; před 1750
©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2004
aktualizováno dne  06. 09. 2004