Typář č. 10
Vrchlabí, město; 1600
©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2004
aktualizováno dne  06. 09. 2004