Typář č. 7
Trutnov, mlynářský cech; před 1700
©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2004
aktualizováno dne  06. 09. 2004