Typář č. 5
Vestřev, typář rychtáře; 1673
©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2004
aktualizováno dne  06. 09. 2004