Typář č. 4
Dolní Lánov, typář rychtáře; před 1700
©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2004
aktualizováno dne  06. 09. 2004