Typář č. 2
Prostřední Lánov, obecní úřad; 1850
©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2004
aktualizováno dne  06. 09. 2004