Státní okresní archiv v Trutnově > Pro Vás > Zajímavosti > Výkaz docházky a prospěchu Karla Čapka

Výkaz docházky a prospěchu (5. třída) Karla Čapka na pětitřídní škole v Úpici – školní rok 1899/1900

©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2005
aktualizováno dne  04. 01. 2005