Státní okresní archiv Trutnov > O archivu > Výroční zprávy

Výroční zprávy a výkazy práce
Státního okresního archivu Trutnov

Výroční zpráva, zvaná též „zpráva o činnosti“ či „výkaz práce“, přináší každoročně souhrn nejpodstatnějších informací o dění v archivu. Obsahová náplň i vnitřní členění tohoto dokumentu závisejí na aktualních podmínkách, za nichž Státní okresní archiv v Trutnově v době jeho sestavování působí. V elektronické podobě Vám zde předkládáme přepisy těchto výročních zpráv bez příloh:


©  Státní okresní archiv Trutnov,  2008
aktualizováno dne  12. 02. 2008