Státní okresní archiv Trutnov > O archivu > Soupis periodik

Periodika
uložená ve Státním okresním archivu Trutnov

(Opis soupisu 2.1
Ročenky Státního okresního archivu v Trutnově 2000.)


Počátky samostatné sbírky novin a časopisů ve Státním okresním archivu Trutnov sahají do poloviny 50. let 20. století, kdy se z Okresního vlastivědného muzea v Trutnově vyčlenil okresní archiv. Zpočátku byla sbírka součástí archivní knihovny, později se od ní oddělila, a vznikla tak samostatná Sbírka novin a časopisů. Přestože se jí dlouho nevěnovala zvláštní pozornost, byla tato sbírka badatelsky dosti využívána, a proto jsme po roce 1993 přistoupili k jejímu systematickému doplnění. Jednalo se především o zásadní periodika s okresní působností (česká i německá), přičemž část z nich se podařilo získat koupí nebo sběrem od původních redaktorů. Sbírka je evidována podle platných knihovnických zásad a v následujících letech bude zpřístupněna badatelské veřejnosti také formou úplného inventáře.

A

č. 1
Acta curiae episcopalis Reginae-gradecensis
Vydavatel: Biskupská konsistoř, Hradec Králové

č. 2
Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft und Bezirksschulrates in Trautenau
Vydavatel: Der Bezirkshauptmannschaft und Bezirksschulrates, Trautenau

č. 3
Amtsblatt der politischen Bezirksverwaltung und des Bezirksschul-Aus-schusses in Trautenau
Vydavatel: Okresní politická správa, Trutnov

č. 4
Amtsblatt der politischen Bezirksverwaltung und des Bezirksschulamtes in Trautenau
Vydavatel: Der politischen Bezirksverwaltung und des Bezirksschulamtes, Trautenau

č. 5
Archivní časopis
Redaktoři: Čechová, Gabriela; Fiala, Tomáš; Pražáková, Jana
Vydavatelé: Státní archivní komise, Praha; Archivní správa MV, Praha; Sekce Archivní správy MV, Praha

č. 6
Archivní čtvrtletník
Nezávislý čtvrtletník pro vnitřní potřebu archivní sítě ČR a členy České archivní společnosti
Vydavatel: Česká archivní společnost, Ústí nad Labem

č. 7
Archivní informace královéhradeckého kraje
Vydavatel: Archivní oddělení KS-MV, Hradec Králové

č. 8
Archivní informace pro kraj Hradec Králové
Vydavatel: Archivní oddělení KS-MV, Hradec Králové

č. 9
Astro
Zpravodaj hvězdárny v Úpici, populárně vědecký astronomický občasník
Redaktor: Kordulák, Jiří
Vydavatel: Hvězdárna, Úpice

č. 10
Aus Rübezahls Heimat
Ein Heimatbrief der Landsleute aus dem ehemaligen Landkreis Trautenau; Illustrierte Monatsschrift für Riesengebirgler
Redaktor: Seemann, Otto
Vydavatel: Aus Rübezahls Heimat, Oberhausen

B

č. 11
Batňovický zpravodaj
Vydavatel: Obecní úřad, Batňovice

č. 12
Batňovický zpravodaj
Vydavatel: MNV a MV NF, Batňovice

č. 13
Batňovický zpravodaj
Vydavatel: Agitační středisko při MNV, Batňovice

č. 14
Bernartický zpravodaj
Redaktoři: Vencálková, J.; Hnízdilová; Knapová, A.; Bartovská; Zumrová
Vydavatel: Kulturní komise při MNV, Bernartice

č. 15
Besedy lidu
Laciný prostonárodní obrázkový časopis
Redaktor: Vika, Karel
Vydavatel: J. Otto, Praha

č. 16
Bilder vom Tage
Wochenbeilage der Reichenberger Zeitung
Redaktor: Feistner, Wilhelm
Vydavatel: Otto Elsner, Berlin

č. 17
Bohemia
Redaktoři: Klutschak, Franz; Gutt, Bernhard; synové Gottlieba Haase; Schubert, Richard; Werner, Gustav
Vydavatel: Gottlieb Haase, Prag; Gottlieb Haase Söhne, Prag; Haase, A., Prag

č. 18
Bojovník Mostexu
Časopis spolupracovníků socialistického závodu
Redaktoři: Charvát, B.; Bark, V.; Ruml, O.
Vydavatelé: Závodní odborová skupina ROH závod Mostex 01, Mostek; ZO KSČ, ZOS ROH, ZS ČSM a vedení závodu, Mostek

č. 19
Borovnický zpravodaj
Občasník obecního zastupitelstva v Borovnici (1995–1998); Informační občasník obce Borovnice
Redaktoři: Kraus, Zdeněk; Bušák, Josef
Vydavatel: Obecní úřad, Borovnice

č. 20
Braunauer Kirchenblatt
Redaktor: Kinzel, Virgil
Vydavatel: Abtei Braunau, Braunau

č. 21
Braunauer Kirchenblatt
Redaktoři: Hoffmann, Richard; Grötzbach, Oskar
Vydavatel: Abtei Braunau, Braunau

č. 22
Budujeme Zálabí
Závodní časopis závodu TIBA – Zálabí, Dvůr Králové nad Labem
Redaktoři: Mencl, Josef; Smola, Jaroslav ml.
Vydavatelé: ZS ROH závodu TIBA n. p. závod Zálabí, Dvůr Králové nad L. (1950); ZS ROH, KSČ, ČSM a správa závodu TIBA n. p. Zálabí, Dvůr Králové nad L. (1953)

C

č. 23
Centrum
Regionální občasník Trutnovska
Redaktor: Šafaříková, Libuše
Vydavatel: OR Občanského hnutí, OVV ČSSD, OV ČSS a OV Zemědělské strany, Trutnov

č. 24
Centrum
Předvolební občasník Trutnovska
Vydavatel: Tisková komise volebního štábu SD-LSNS v Trutnově, Trutnov

č. 25
Centrum
Regionální občasník Trutnovska
Redaktor: Štefan, Evžen
Vydavatel: Blok svobodných a sociálních demokratů v Trutnově a firma Kasper, Trutnov

č. 26
Cíl
Zpravodajský list Národní fronty v Podkrkonoší
Redaktor: Kuk, Jitřen
Vydavatel: Národní fronta, Semily

Č

č. 27
Časopis českého Musea
Redaktor: Nebeský, Václav
Vydavatel: České Museum, Praha

č. 28
Časopis českého Museum
Redaktoři: Wocel, Erazim Jan; Nebeský, Václav
Vydavatel: České Museum, Praha

č. 29
Časopis Musea království Českého
Redaktoři: Nebeský, Václav; Vrťátko, Jaroslav; Lepař, Jan; Emler, Jos.; Truhlář, Ant.; Máchal, Jan
Vydavatel: Museum království Českého, Praha

č. 30
Časopis Národního muzea
(Časopis Musea království Českého)
Redaktoři: Máchal, Jan; Vojtíšek, Václav; Štěpánek, Otakar; Drobná, Z.; Břeň, Jiří; Čechura, Jaroslav
Vydavatelé: Matice česká, Praha; Národní museum, Praha

č. 31
Časopis Národního muzea v Praze
Redaktoři: Drobná, Z.; Stará, D.; Břeň, Jiří; Čechura, Jaroslav
Vydavatel: Národní museum, Praha

č. 32
Časopis pro dějiny venkova
Redaktor: Roubík, František

č. 33
Čermáček
Občasník obce Čermná
Redaktor: Chleboun, Michal
Vydavatelé: Obecní rada, Čermná (1991); Obecní úřad, Čermná (1996); Obecní zastupitelstvo, Čermná (1999)

č. 34
Česká Revue
Redaktor: Podlipský, Prokop
Vydavatel: Edvard Beaufort, Praha

č. 35
České noviny
Obdeník východních Čech; Týdeník východních Čech; Ano, Týdeník
Redaktor: Klímková, Alena
Vydavatel: Česká společnost s. r. o., Trutnov

č. 36
České Slovo
Redaktor: Midloch, Miloš
Vydavatel: Melantrich, Praha

č. 37
Český Severovýchod
Týdeník Československé strany národně socialistické
Redaktor: Polák, Josef
Vydavatel: Župní výkonný výbor čsl. strany nár. soc., Hradec Králové

č. 38
Český venkov
Politický týdenník demokratický (1891); Politické noviny demokratické (1894–1895)
Redaktor: Langer, Jan J.
Vydavatelé: Josef Moravec, Dvůr Králové nad Labem; Jan J. Langer, Dvůr Králové nad Labem

č. 39
Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
Sborník referátů ze semináře
Redaktoři: Mlejnek, Vladimír; Marková, Eva
Vydavatel: Hvězdárna, Úpice

D

č. 40
Das Riesengebirge
Redaktor: Patzak, Josef
Vydavatel: Gustav Rosenzweig, Trautenau

č. 41
Das Riesengebirge in Wort und Bild
Fachblatt für die Gesammtkunde des Riesengebirges und der angrenzenden Gebiete
Redaktoři: Petrak, E. R.; Böhm, Johann
Vydavatelé: Die Section Riesengebirge des Gebirgsvereines für Böhmen, Marschendorf I.; Herausgegeben vom Oesterreichischen Riesengebirgs-Verein, Marschendorf I.

č. 42
Dějiny a současnost
Populární historická a vlastivědná revue (1963); Kulturně historická revue
Redaktoři: Šolle, Zdeněk; Šikl, Zdeněk; Šumbera, Zdeněk; Churaň, Milan; Urban, Jan
Vydavatelé: Orbis n. p., Praha; Lidové noviny, Praha; Nadace pro podporu časopisu Dějiny a současnost, Praha; Občanské sdružení pro podporu historické literatury, Praha

č. 43
Démon
Rockový měsíčník klubu X a zpravodaj FC Nanovo
Redaktor: Berka, Oldřich
Vydavatel: DCX – Pospíšilová Irena, Úpice

č. 44
Der Bote aus dem Riesen-Gebirge
Eine Wochenschrift für alle Stände
Redaktor: Krahn, J.
Vydavatel: J. Krahn, Hirschberg

č. 45
Der Deutsche Leinen-Industrielle
Redaktoři: Bertelsmann, Arnold; Kubens, Karl
Vydavatel: Verband deutscher Leinen-Industrieller, Bielefeld

č. 46
Der Riesengebirgler
Sudetendeutsches Nachrich-tenblatt
Redaktor: Andraschko, Gust
Vydavatel: Anton Cermann, Trautenau

č. 47
Deutsche Rundschau
Redaktoři: Starke, Gotthold; Hepke, Marian
Vydavatel: A. Dittmann, Bromberg

č. 48
Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen
Redaktor: Langer, Eduard
Vydavatel: Eduard Langer, Braunau

č. 49
Deutscher Bote
Redaktor: Birke, Hubert H.
Vydavatel: Rümmler, Wilhelm, Prag

č. 50
Deutscher Bote
Redaktor: Scholz, Hugo
Vydavatel: Deutscher Bote, Braunau

č. 51
Deutscher Bote
Unabhängiges Heimatblatt für alle Sudetendeutschen
Redaktor: Birke, Hubert H.
Vydavatel: Karl Schöfl, Braunau i. Böhm.

č. 52
Die Zeit
Redaktoři: Wannenmacher, Walter; König, Herman; Viererbl, Karl
Vydavatel: N. S. Gauverlag Sudetenland G. m. b. h., Reichenberg

č. 53
Divadelní zpravodaj
Redaktor: Palachová, Jitka
Vydavatel: Okresní kulturní středisko, Trutnov

č. 54
Doubravický občasník
Redaktoři: Exner, Jiří; Kuliha, Ladislav
Vydavatelé: Kulturní komise OÚ, Doubravice; Kulturní a sociální komise OÚ, Doubravice

č. 55
Drb
Redaktor: Tůma, Radvan
Vydavatel: Klub důchodců, Hostinné

č. 56
Družstevní noviny – Stavební bytové družstvo Trutnov
Vydavatel: Stavební bytové družstvo, Trutnov

č. 57
Družstevní Svornost
Zpravodaj JZD Svornost Horní Brusnice okres Trutnov
Redaktor: Tyl, Vladimír
Vydavatel: JZD, ZO-KSČ a SDR, Horní Brusnice

č. 58
Družstevní zpravodaj
Vydavatel: JZD Mír, Bílá Třemešná

č. 59
Družstevní zpravodaj
Vydavatel: JZD Hvězda, Dubenec

č. 60
Dvůr Králové nad Labem
Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí
Redaktor: Schwarz, Jan
Vydavatelé: Odbor kultury Městského úřadu, Dvůr Králové nad Labem; Město, Dvůr Králové nad Labem

E

č. 61
Ein lustiger Ausflug (Veselý výlet)
Riesengebirge
Redaktor: Miloslav a Pavel Klimešovi
Vydavatel: Miloslav a Pavel Klimešovi, Temný Důl

č. 62
Elefant
Redaktor: Faix, Aleš
Vydavatelé: Novotisk Olomouc s. r. o., Olomouc; Elefant Press a. s., Praha

F

č. 63
Facír
Nezávislý občasník
Redaktoři: Lašek, Ladislav; Novotný, Radko; Šedivý, Svatopluk; Lacina, Milan; Richterová, J.
Vydavatelé: Redakční rada ŠO ČSM při SLTŠ, Trutnov; CŠV SSM při SLTŠ, Trutnov; Domovní rada SSM, CŠV SSM a ČSOP při SLTŠ, Trutnov; Klub mladých autorů při SLTŠ, Trutnov

č. 64
Festivalový zpravodaj Úpice
Občasník Kulturního klubu a Divadelního souboru A. Jirásek
Redaktoři: Strnad, J.; Hetflejš, Vladimír; Vylíčilovi I. a Z.; Vylíčilová, Irena
Vydavatelé: Organizační výbor festivalu, Úpice; Závodní klub, Úpice (1990); Kulturní klub, Úpice (1992)

č. 65
Filmový zpravodaj – Premiérové kino Stalino Trutnov
Vydavatel: Kino Stalino Trutnov, Trutnov

č. 66
Flachs und Leinen und Mitteilungen herausgegeben vom Verbande der österreichischen Flachs- und Leinen-Interessenten
Redaktor: Stein, E. von
Vydavatel: Kommissionsverlag bei Franz Deuticke, Wien

č. 67
Fontána
Janskolázeňské noviny
Redaktoři: Podzimek, M.; Hronešová, El.
Vydavatelé: MěstNV, Janské Lázně; Město, Janské Lázně (od r. 1992)

č. 68
Forst- und Jagdzeitung
Fachschrift des Deutschen Forstvereines für Böhmen, Mähren, Schlesien und der Slowakei
Redaktor: Friedrich, Hermann
Vydavatel: Deutscher Forstverein, Prachatitz

G

č. 69
Gaubote
Redaktor: Hanke, Wilhelm
Vydavatel: Aupa-Elbe-Gau, Trautenau

H

č. 70
Hajnický občasník
Zpravodaj Obecního úřadu v Hajnici
Vydavatel: Obecní úřad, Hajnice

č. 71
Havlovické noviny
Redaktor: Dvořáček, Pavel
Vydavatel: Obecní úřad, Havlovice

č. 72
Heimat
Beilage des Volksbote
Redaktoři: Bradler, Paul; Kussl, Adolf
Vydavatel: Kath. Pressverein für Ostböhmen, Trautenau

č. 73
Hejkal
Obecní nepravidelník
Redaktor: Vondrovi, S. a Z.
Vydavatel: Obecní úřad, Vítězná

č. 74
Heraldika
Bulletin pro základní vědy historické
Redaktor: Titlbach, Milan
Vydavatelé: Městské muzeum, Jílové; Rada MěstNV, Jílové

č. 75
Heraldika a genealogie
Redaktoři: Skřivánek, František; Baroch, Miroslav
Vydavatel: Klub pro českou heraldiku a genealogii, Praha

č. 76
Historický obzor
Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie
Redaktor: Skřivan, Aleš
Vydavatel: Skřivan, Aleš, Praha

č. 77
Hlas Krkonošských papíren
Časopis zaměstnanců závodu KRPA I. Hostinné nad L. (1952–1953); Časopis pracujících (1959–1961)
Redaktoři: Šimáčková, K.; Kovář, Luboš
Vydavatelé: Závodní odborová skupina, Hostinné n. L. (1952); ZO KSČ, ZS ROH, ZS ČSM a vedení závodu, Hostinné (1953); CZV KSČ, ZV ROH, ZV ČSM a vedení podniku, Hostinné (1959–1961)

č. 78
Hlas papíren Zdeňka Nejedlého
Závodní časopis základ. závodu Hostinné
Redaktoři: Šimáčková, K.; Kovář, Luboš
Vydavatel: ZO KSČ, ZS ROH, ZS ČSM a vedení závodu, Hostinné

č. 79
Hlasy pokroku
Redaktor: Rydlo, Jaroslav
Vydavatel: Jaroslav Rydlo, Dvůr Králové nad Labem

č. 80
Holzarbeiter
Redaktor: Hanke, Anton
Vydavatel: Verband der Holzarbeiter, Prag

č. 81
Horské prameny
Kulturní měsíčník pro literaturu; Vlastivědný sborník Krkonoš
Redaktor: Flégl, Emil
Vydavatel: Josef Krbal, Vrchlabí

č. 82
Hradecký kraj
Ilustrovaný měsíčník věnovaný kulturně-historickému životu; Věstník museí kraje králové-hradeckého
Vydavatelé: V. Nejedlý, Jaroměř (1906–1908); Městské museum, Jaroměř (1908–1914)

č. 83
Hradišťský zpravodaj
Vydavatel: Obecní úřad, Choustníkovo Hradiště

č. 84
Hraničář
Ústřední orgán Národní Jednoty Severočeské
Redaktoři: Korynta, Er.; Paprstein, Josef; Sojka-Sokolovič, Al.
Vydavatel: Národní Jednota Severočeská, Praha

č. 85
Hromosvod
Občasník gymnasia Trutnov, 100 % bez cenzury
Vydavatel: Studenti Gymnázia, Trutnov

č. 86
Hronovský permoník
Příležitostný občasník o montánní historiografii Jestřebích hor a okolí
Redaktor: Jirásek, Václav
Vydavatel: Václav Jirásek, Hronov

Ch

č. 87
Chvalečák
Zpravodaj Obecního úřadu Chvaleč
Redaktoři: Janoušek, Josef; Binková, Eva
Vydavatel: Obecní úřad, Chvaleč

I

č. 88
Informace o archivních dokumentech a archivech východočeského kraje
Vydavatel: Státní archiv, Zámrsk

č. 89
Informace OPBH Trutnov
Redaktor: Krejcar, Václav
Vydavatel: Okresní podnik bytového hospodářství, Trutnov

č. 90
Informace ROH Správy zotavoven ROH Špindlerův Mlýn
Redaktoři: Šperger, Ivo; Pavlů, Eva
Vydavatel: Správa zotavoven ROH, Špindlerův Mlýn

č. 91
Informace z radnice
Redaktoři: Klimeš, Miloslav; Klimeš, Pavel
Vydavatel: Rada Obecního úřadu, Horní Maršov

č. 92
Informační zpravodaj
Vydavatel: Okresní kulturní středisko, Trutnov

č. 93
Informační zpravodaj – Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Trutnov
Vydavatel: SPŠ a SOU, Trutnov

č. 94
Informační zpravodaj Centra odborné přípravy Trutnov
Vydavatel: COP, Trutnov

č. 95
Informační zpravodaj Správy Krkonošského národního parku
Redaktor: Bělochová, Irena
Vydavatel: Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí

č. 96
inForum
Liberální čtrnáctideník (1992–1994); časopis Svobodných demokratů (1995)
Redaktor: Učňová, Michaela
Vydavatelé: Republikové koordinační centrum OH, Praha (1992–1993); Svobodní demokraté, Praha

J

č. 97
Jahrbuch des Deutschen Riesengebirgsvereines
Redaktoři: Brath, Gustav; Walter, Franz
Vydavatel: Hauptausschuss des DRgV, Hohenelbe

č. 98
Jahrbuch des Deutschen Riesengebirgsvereines und Braunauer Gebirgsvereines
Redaktoři: Fischer, Wilhelm; Schneider, Karl
Vydavatel: Karl Schneider und Karl W. Fischer, Hohenelbe

č. 99
Jahrbuch des Österreichischen Riesengebirgsvereines
Redaktor: Brath, Gustav
Vydavatel: Öst. Riesengebirgsverein, Hohenelbe

č. 100
Jahrbuch des Riesengebirgsvereines
Landesgruppe Sudetengau e. V. Hohenelbe
Redaktoři: Fischer, Wilhelm; Schneider, Karl
Vydavatel: Karl Schneider und Karl W. Fischer, Hohenelbe

č. 101
Jednota
List krkonošského kraje; Pohraniční zpravodaj
Redaktor: Bílek, J. V.
Vydavatelé: Národní fronta, Trutnov, Broumov; Okresní akční výbor NF, Trutnov

č. 102
Jičínský kombajn
Vesnické noviny pro naše rolníky
Redaktor: Soukal, B.
Vydavatel: ONV, Jičín

č. 103
Jiráskův kraj
Oficiální týdeník okresního Národního výboru v Náchodě; Týdeník Okresního národního výboru v Náchodě; Týdeník obrozené Národní fronty v Náchodě
Redaktoři: Suchý, Jaroslav; Šimáně, Jan; Drozd, Miroslav
Vydavatel: ONV, Náchod

č. 104
Jiskra
Závodní časopis horníků Svatoňovické báňské společnosti (1940); Oběžník Závodní rady Svatoňovických dolů (1945); Věstník svatoňovických horníků (1945–1947); Časopis východočeských horníků (1949); Podnikový zpravodaj zaměstnanců a důchodců VUD (1998)
Redaktoři: Holub, Ota; Meixner, St.; Kábrt, Milan; Žák, Gustav; Rosa, František
Vydavatelé: Svatoňovická báňská společnost, Malé Svatoňovice (1940); Závodní rada Svatoňovických dolů, Malé Svatoňovice (1945); Místní odborová skupina, Malé Svatoňovice (1945–1946); Podniková rada VUD, Trutnov (1946–1947); ZS ROH VUD n. p. Trutnov, Malé Svatoňovice (1949–1950); Vedení st. podniku a odb. organizace VUD, Trutnov (1998)

č. 105
Jiskra Tesly 32
Redaktoři: Kárník, Fr.; Stránský, J.; Hanuš, Fr.
Vydavatel: ZS ROH závodu Tesla n. p., Vrchlabí

č. 106
Jiskra východočeských horníků
Redaktoři: Hejna, Josef; Brejtr, Václav; Kábrt, Milan; Holub, Ota; Meixner, St.; Žák, Gustav; Rosa, František
Vydavatelé: ZS ROH VUD n. p. Trutnov, Malé Svatoňovice (1950); ZS ROH VUD n. p. Trutnov, Rtyně v Podkrkonoší (1951–1957)

č. 107
Jiskra východočeských horníků
Redaktoři: Rosa, František; Štěpán, Vladimír; Souček, Vlastimil; Švadlena, Květoslav; Vašíček, Miroslav; Pavel, Jiří
Vydavatelé: CZV KSČ n. p. VUD, CP ČSM, OV odb. sv. hor., Rtyně v Pod. (1958–1963); CZV KSČ n. p. VUD, OV odbor. sv. hor., Malé Svatoňovice (1963–1967); n. p. VUD, Malé Svatoňovice (1967–1977); CZV KSČ, PV ROH a vedení koncern. pod. VUD, Malé Svatoňovice (1978–1989); Vedení koncern. podniku VUD a PV ROH, Malé Svatoňovice (1990–1992); Vedení st. podniku VUD a odbor. org. VUD, Trutnov (1992–1997)

č. 108
Jívecký list
Měsíčník pro pravé občany
Vydavatel: Josef Kůs, Jívka

č. 109
Journal-circulaire du marché linier de Lille
Vydavatel: Paraissant tous les Jeudis, Lill

č. 110
Jutař
Informační zpravodaj
Redaktor: Pour, Miroslav
Vydavatel: podnikové ředitelství n. p. Juta, Dvůr Králové nad Labem

K

č. 111
Karák
Bulletin (1984–1989); Zpravodaj
Redaktor: Rada, M.
Vydavatelé: Komise ekonomické propagandy a agitace n. p. Kara, Trutnov 3, (1984–1987); Komise ekonomické propagandy a agitace s. p. Kara, Trutnov 3

č. 112
Katholisches Kirchenblatt
Redaktor: Schöttl, Michael
Vydavatelé: Verein des katholisches Apostolates, Trautenau; Michael Schöttl, Trautenau

č. 113
Katholisches Kirchenblatt für Ostböhmen
Redaktoři: Urbantke, Rudolf; Schöttl, Michael
Vydavatel: Verein des katholisches Apostolates, Trautenau

č. 114
Kokrháč
Vydavatel: Obecní úřad, Kohoutov

č. 115
Kolektiv Juty
Redaktor: Bimanová, M.
Vydavatel: Závodní skupina ROH základního závodu Juta, Dvůr Králové nad Labem

č. 116
Kraj královéhradecký
Orgán národní strany svobodomyslné v severovýchodních Čechách (1910); Časopis pro severovýchodní Čechy (1918)
Redaktor: Leonier-Pavlík, M.
Vydavatel: M. Leonier-Pavlík, Hradec Králové

č. 117
Královédvorské fórum
Redaktor: Dusil, Lubomír
Vydavatel: Koordinační výbor OF, Dvůr Králové nad Labem

č. 118
Královédvorské Hlasy
Orgán okr. výkon. výboru čsl. soc.-dem. strany dělnické ve Dvoře Králové nad Labem
Redaktoři: Štrégl, Karel; Jirásko, Jos.; Hanzl, Fr.
Vydavatel: Okr. výkon. výbor čsl. soc.-dem. strany dělnické, Dvůr Králové nad Labem

č. 119
Královédvorské listy
Lidový svobodomyslný týdeník
Redaktoři: Broum, Josef
Vydavatelé: Josef Broum, Dvůr Králové nad Labem

č. 120
Královédvorské listy
Svobodomyslný týdeník (1913, 1917)
Redaktoři: Fingal, Petr (1913, 1917); Moravec, Jaroslav
Vydavatelé: Petr Fingal, Dvůr Králové nad Labem (1913, 1917); Jaroslav Moravec, Dvůr Králové nad Labem

č. 121
Královédvorské listy
Měsíčník občanů města Dvora Králové n. L. a okolí
Redaktoři: Dusil, Lubomír; Puš, Miroslav
Vydavatelé: Městská rada města Dvůr Králové n. L., Dvůr Králové nad Labem (1991–1992); J. Pišta a spol., sp. s r. o., Dvůr Králové nad Labem

č. 122
Královédvorské noviny
Týdeník pro kulturní práci a politiku v severovýchodních Čechách; List národního souručenství (1939–1940)
Redaktoři: Zich, St. E.; Trohoř, František
Vydavatelé: Čsl. Národní demokracie, Dvůr Králové nad Labem; Trohoř, František, Dvůr Králové nad Labem (1939–1940)

č. 123
Královédvorské noviny
Týdeník pro kulturní práci a politiku v severovýchodních Čechách (1930); List národního souručenství (1941)
Redaktoři: Dobrý, Robert; Zich, St. E.; Trohoř, František
Vydavatelé: Čsl. Národní demokracie, Dvůr Králové nad Labem (1930); František Trohoř, Dvůr Králové nad Labem (1941)

č. 124
Královédvorské Pokrokové noviny
List strany státoprávně pokrokové
Redaktor: Rautenkranz, Ant.
Vydavatel: Ant. Rautenkranz, Dvůr Králové nad Labem

č. 125
Královédvorské vesnické noviny
Časopis Jednotného svazu českých zemědělců; Časopis Okresního národního výboru
Redaktoři: Tesař, Adolf; Šec, Miloslav
Vydavatelé: JSČZ, Dvůr Králové nad Labem; ONV, Dvůr Králové nad Labem

č. 126
Královédvorské vesnické noviny – Za novou vesnici
Vesnické noviny pro okres Dvůr Králové nad Labem
Redaktoři: Tesař, Adolf; Šec, Miloslav
Vydavatel: ONV, Dvůr Králové nad Labem

č. 127
Královédvorsko
Věstník Okresního a Místního národního výboru ve Dvoře Králové nad Labem (1946–1947); Věstník Okresního národního výboru ve Dvoře Králové nad Labem (1948–1949)
Redaktor: Neuman, Antonín
Vydavatel: ONV, Dvůr Králové nad Labem

č. 128
Královédvorský zpravodaj
Redaktor: Schwarz, Jan
Vydavatel: Rada Městského národního výboru, Dvůr Králové nad Labem

č. 129
Královédvorský Zpravodaj
List místního Národního výboru ve Dvoře Králové nad Labem
Redaktoři: Jirásko, Štěpán; Haas, František
Vydavatel: Národní výbor, Dvůr Králové nad Labem

č. 130
Krása našeho domova
Měsíčník pro okrašlování, zalesňování, pro ochranu domoviny a ruch cizinecký
Redaktor: Emler, Jan
Vydavatel: Svaz okrašlovací a ochranný, Praha

č. 131
Krása našeho domova
Měsíčník pro okrašlování a ochranu domoviny
Redaktor: Procházka, Jan Sv.
Vydavatel: Svaz okrašlovací a ochranný, Praha

č. 132
Krkonoše
Časopis Správy Krkonošského národního parku (1968–1990); Měsíčník o přírodě a lidech
Redaktoři: Sehnal, Jiří; Janalík, Fr.; Flousková, Zdeňka
Vydavatel: Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí

č. 133
Krkonošská pravda
Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově; Orgán OV KSČ a ONV; Týdeník trutnovského okresu
Redaktoři: Smolík, Cyril; Junek, Vladimír; Odl, Josef; Hübner, Josef; Švadlena, Květoslav; Volný, Jaroslav; Bočarová, Zdena; Kaláb, Vladimír
Vydavatel: OV KSČ a ONV, Trutnov

č. 134
Krkonošské noviny
Týdeník pro každého; Deník pro Trutnovsko a Semilsko; Deník občanů Trutnovska a Semilska; Deníky Bohemia
Redaktoři: Kaláb, Vladimír; Novák, Josef; Zelený, Luboš; Mudrová, Jana; Cajthaml, Pavel
Vydavatelé: ONV, Trutnov (1991); PNPRESS a. s., Trutnov (1990–1999); Vltava-Labe PRESS, Trutnov

č. 135
Krkonošský kulturní zpravodaj
Redaktor: Hynková, Ilona
Vydavatel: SPES, Trutnov

č. 136
Krkonošský autobusák
Měsíční zpravodaj dopravního závodu ČSAD 702 v Trutnově
Vydavatel: ČSAD, Trutnov

č. 137
Krkonošský barevník
Redaktoři: Králíček, Jaroslav; Chlápek, Miloslav
Vydavatelé: TGIF s. r. o., Trutnov; 1. mediální a market. společnost s. r. o., Trutnov

č. 138
Krkonošský farmář
Redaktor: Kraus, Zdeněk
Vydavatel: Okresní agrární komora, Trutnov

č. 139
Krkonošský len
Zpravodaj pracujících n. p. Texlen Trutnov
Redaktoři: Sychrová, Dag.; Kisková, Věra; Vetešník, Ol.; Kovářová, Věra
Vydavatelé: Vedení podniku, ZO KSČ, PV ROH a CZV SSM, Trutnov (1973–1989); Vedení st. podniku s PV OS TOK, Trutnov (1990–1991); a. s. Texlen, Trutnov (1992)

č. 140
Krkonošský stavbař
Redaktor: Lokvenc, Milan
Vydavatel: Okresní stavební podnik, Trutnov

č. 141
Krvinka
Školní časopis
Vydavatel: Střední zdravotnická škola, Trutnov

č. 142
Kulturní a filmový kalendář
Vydavatel: Kino Mír, Hostinné

č. 143
Kulturní zpravodaj
Redaktoři: Zdeňková, Jaroslava; Fantíková, Jarmila
Vydavatelé: Strojklub spojený záv. klub vrchlabských závodů, Vrchlabí (1971–1978); Spojený závodní klub ROH, Vrchlabí (1978–1986)

č. 144
Kulturní zpravodaj
Od Vrchlabska po Úpicko
Redaktor: Hynková, Ilona
Vydavatel: SPES, Trutnov

č. 145
Kulturní zpravodaj
Redaktoři: Martincová, Milena; Čermáková, Zuzana
Vydavatelé: Spojený závodní klub ROH 9. května, Dvůr Králové nad Labem (1972–1984); Závodní klub ROH 9. květen, Dvůr Králové nad Labem

č. 146
Kurýr
Redaktor: Zelený, Luboš
Vydavatel: Muzeum Podkrkonoší, Trutnov

č. 147
Kvart
Zpravodaj Klubu astronomů při Hvězdárně v Úpici
Redaktor: Kordulák, Jiří
Vydavatel: Hvězdárna, Úpice

L

č. 148
Lázeňský zpravodaj
Časopis pro zaměstnance lázeňské organizace
Vydavatel: Ředitelství s ZO KSČ a ZV ROH, Janské Lázně

č. 149
Lehrer-Zeitung
Redaktor: Jessen, A. Ch.
Vydavatel: Deutsch-österr. Lehrerbund, Wien

č. 150
Lehrmittel-Sammler
Zeitschrift für die Gesamt – Interessen des Lehrmittel -Sammelwesens
Redaktoři: Settmacher, Gustav; Peter, Hugo; Rauch, Viktor
Vydavatelé: Gustav Settmacher, Petersdorf bei Trautenau; Peter Hugo, Halle a. S.

č. 151
Libňatovský zpravodaj
Vydavatel: Osvětová beseda, Libňatov

č. 152
Lidová demokracie
Orgán československé strany lidové
Redaktoři: Doležal, Josef; Horalík, Karel
Vydavatelé: Výkonný výbor čs. strany lidové, Praha; Akční výbor čs. strany lidové, Praha

č. 153
Lidové proudy
Obvodní orgán českosl. strany národně-socialistické
Redaktor: Košťál, Fr.
Vydavatel: Výkonný výbor čs. strany národně-socialistické župy hradecké II., Náchod

č. 154
Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze (Acta genealogica ac heraldica)
Redaktor: Sedlák, Vlad. J.
Vydavatel: Genealogická a heraldická společnost, Praha

č. 155
Listy kroniky
Redaktor: Holan, Vladimír
Vydavatel: Obecní úřad, Třebihošť

č. 156
Listy pro vás
Občasník občanů obce Mostek, Horní Brusnice a okolí
Redaktor: Frysová, Jarmila
Vydavatel: Petr Frys, Mostek

č. 157
Lumír
Časopis belletristický; Časopis zábavný a poučný; Časopis pro literaturu a umění (1901, 1903)
Redaktoři: Sládek, J. V.; Hladík, Václav; Dyk, Viktor
Vydavatelé: J. V. Sládek, Praha; J. Otto, Praha (od r. 1901)

M

č. 158
Máj
Redaktor: Herites, František
Vydavatel: Nakladatelské družstvo Máje, Praha

č. 159
Majálesové noviny
Vydavatel: ORGANIZAČNÍ VÝBOR Majáles, Trutnov

č. 160
Maloúpské Noviny
Redaktor: Škoda, Jiří
Vydavatel: Sdružení nezávislých kandidátů „Za zachování obce“, Horní Malá Úpa

č. 161
Maloúpský občasník
Redaktor: Zámiš, Jan
Vydavatel: Obecní úřad, Malá Úpa

č. 162
Maršovský zpravodaj
Redaktoři: Kulichová, Hana; Kulich, Jiří
Vydavatel: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Horní Maršov

č. 163
Městský lázeňský zpravodaj
Redaktor: Gall, J.
Vydavatel: Městský výbor NF a MěstNV, Janské Lázně

č. 164
Mini Max
Redaktor: Kotek, Radomír
Vydavatel: RAKO, Trutnov

č. 165
Místní kultura
Zpravodaj pro kulturní život v místech a regionech
Vydavatel: Informační a porad. středisko pro místní kulturu, Praha

č. 166
Místní zpravodaj
Vydavatel: Agitační středisko MNV, Batňovice

č. 167
Místní zpravodaj obce Vítězná
Vydavatel: Agitační středisko ve Vítězné, Vítězná

č. 168
Mladobucké listy
Měsíčník obce Mladé Buky
Redaktoři: Kobíková, Daniela; Papš, Miroslav; Böhnisch, Robin; Skalka, Michal
Vydavatelé: MNV, Mladé Buky (1990); Obec, Mladé Buky

č. 169
Modrý plamen
Časopis ŠO ČSM Střední zdravotnické školy
Vydavatel: Střední zdravotnická škola, Trutnov

č. 170
Můstek
Redaktoři: Hrdinková, L.; Kašparová, A.; Noha, J.; Samek, V.; Kábrt, J.
Vydavatel: Můstek, Malé Svatoňovice

č. 171
Můza
Programy z Podkrkonoší
Vydavatel: Eva Ulvrová – Vydavatelství EVIK, Nová Paka

N

č. 172
Náchodské listy
Orgán Národní strany svobodomyslné (1912–1913); Orgán Národní demokracie (1928–1930)
Redaktor: Zachoval, Fr. Kar.
Vydavatel: Fr. Kar. Zachoval, Náchod

č. 173
Náchodské noviny
Politický list neodvislý
Redaktor: Kouba, Josef
Vydavatel: Josef Kouba, Náchod

č. 174
Národ
Redaktor: Tůma, Vladimír
Vydavatel: Pražská akciová tiskárna, Praha 2

č. 175
Národní noviny
Ústřední list Národního sjednocení
Redaktor: Vicovský, Vladimír
Vydavatel: Vilém Knebort, Praha 3

č. 176
Národní střed
Ústřední deník Čsl. živnostensko-obchod. strany středostavovské
Vydavatel: Čsl. živnostensko-obchod. strana středostavovská, Praha

č. 177
Národní výbory
Týdeník vlády ČSR
Redaktor: Krčová, B.
Vydavatel: Vláda ČSR, Praha

č. 178
Náš kraj
Časopis lidové správy Hradeckého kraje
Redaktoři: Štyrsa, Josef; Pospíšil, Oldřich; Vlčková, L.
Vydavatel: KNV, Hradec Králové

č. 179
Náš zpravodaj
Vydavatel: Osvětová beseda, Batňovice

č. 180
Naše Hranice
dřívě Naše Menšiny
Redaktor: Vlček, J. M.
Vydavatel: J. M. Vlček, Malé Svatoňovice

č. 181
Naše menšiny
Orgán českých menšin
Redaktor: Vlček, J. M.
Vydavatel: J. M. Vlček, Malé Svatoňovice

č. 182
Naše noviny
Redaktor: Matýsková, L.
Vydavatelé: Osvětová beseda, Havlovice (1958–1962); MNV, Havlovice (1967–1987)

č. 183
Naše Pěna
Nezávislý bulvární občasník
Redaktor: Jančík, František
Vydavatel: Klub Kopeckých, Trutnov

č. 184
Naše vlast
Časopis pro vlastivědnou práci
Redaktor: Tauerová, Miloslava
Vydavatel: Orbis, Praha

č. 185
Nejedlák
Redaktor: Romančák, Milan
Vydavatel: Odbor. organ. bývalých zaměstn. DZN s. p. VUD, Rtyně v Podkrkonoší

č. 186
Nemovitosti Plus
Redaktor: Kotek, Radomír
Vydavatel: RAKO, Trutnov

č. 187
Nemovitosti východních Čech
Realitní měsíčník
Redaktor: Prouza, Stanislav
Vydavatel: Vydavatelství Varta, Trutnov

č. 188
Neue Trautenauer Zeitung
Redaktor: Lindemayer, Johann
Vydavatel: Johann Lindemayer, Trautenau

č. 189
Nezávislý Zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Kulturní měsíčník
Vydavatel: MěÚ, Rtyně v Podkrkonoší

č. 190
Nová horská ves
Redaktor: Novotný, František
Vydavatel: ONV, Jilemnice

č. 191
Nová vesnice
Týdeník trutnovského okresu (1951–1954); Vesnické noviny trutnovského okresu (1954–1956)
Redaktoři: Starý, Josef; Buchar, Karel; Čtvrtečka, Josef; Kulhánek, M.; Samek, J.
Vydavatel: ONV, Trutnov

č. 192
Nové hlasy pokroku
Redaktor: Brož, Rud.
Vydavatel: Rud. Brož, Dvůr Králové nad Labem

č. 193
Nové směry
Týdeník čsl. živnost.-obchod. strany středostavovské
Redaktoři: Hruška, Ladislav; Strnad, Jar.
Vydavatel: Čsl. živnost.-obchod. strana středostavovská, Hradec Králové

č. 194
Noviny
Romský bulletin
Redaktor: Herák, Jar.
Vydavatel: Okresní úřad, Trutnov

č. 195
Noviny královédvorské radnice
Redaktoři: Pavlíková, Ivana; Schwarz, Jan
Vydavatel: Městský úřad, Dvůr Králové nad Labem

č. 196
Novopacké vesnické noviny pro okres Nová Paka
Redaktoři: Kapušník, Jan; Kodym, Lad.; Voves, F.
Vydavatel: ONV, Nová Paka

č. 197
Nový večerník
Redaktor: Hájek, Ladislav
Vydavatel: Čechie, Praha 12

O

č. 198
Občanské fórum
Zpravodaj
Redaktor: Pokorný, Pavel
Vydavatel: Občanské fórum, Trutnov

č. 199
Obecní noviny
Komárov, Huntířov, Záboří, Kocléřov, Hájemství
Vydavatel: Obecní úřad, Vítězná

č. 200
Obzory
Občasník Přátel nezávislé kultury
Redaktor: Beneš, Hynek
Vydavatel: Hynek Beneš, Malé Svatoňovice

č. 201
Obzory Dvorska
Redaktor: Šturmová, Hana
Vydavatel: Glazar, Václav, Dvůr Králové nad L.

č. 202
Od kladského pomezí
Vlastivědný časopis; Vlastivědný sborník
Redaktoři: Michl, K.; Slezák, Josef; Beran, J.; Hurdálek, Josef
Vydavatel: Tisk. a vydavatelské družstvo „Jiráskův kraj“, Náchod

č. 203
Ochranářský průzkum
Příloha časopisu Ochrana přírody
Vydavatel: Praha

č. 204
Okres
Neodvislý list pokrokový pro český severovýchod
Redaktor: Fňouk, Ferd.
Vydavatel: Ferd. Fňouk, Jaroměř

č. 205
Okresní věstník pro politický okres královédvorský
Vydavatel: Okresní úřad, Dvůr Králové nad Labem

č. 206
Okresní věstník pro politický okres Trutnovský
Vydavatel: Okresní hejtman, Trutnov

č. 207
ONV – Informační bulletin finančního odboru ONV v Trutnově
Vydavatel: ONV, Trutnov

č. 208
Osidlování
Věstník Osidlovacího úřadu, Fondu národní obnovy a Národ. pozemkového fondu v Praze
Redaktor: Vodička, Adolf
Vydavatel: Osidl. úřad a FNO, Praha

č. 209
Ostböhmens Deutscher Bote
Redaktor: Spitzer, Josef
Vydavatel: Rümmler, Wilhelm, Prag

č. 210
Ostböhmische Heimat
Redaktoři: Engl, R. F.; Mühlberger, Alois; Redlich, E.
Vydavatelé: Deutscher Gaubildungsausschuss für Ostböhm., Trautenau; Orts- und Bezirksbildungsausschuss vom deutschen …, Trautenau

č. 211
Ostböhmische Presse
Trautenauer Wochenblatt
Redaktoři: Walter, Josef; Schneider, Wilhelm; Schmidt, Josef; Ansorge, Karl
Vydavatelé: Carl Hosser, Trautenau (1916); Ferdinand Gruner, Trautenau (1916–1920); Anton Cermann, Trautenau (1920)

č. 212
Osvěta
Listy pro rozhled v umění, vědě a politice
Redaktor: Vlček, Vácslav
Vydavatel: Vácslav Vlček, Praha

č. 213
Ozvěny
Vydavatel: Osvětová beseda, Čistá v Krkonoších

č. 214
Ozvěny Kotova
Závodní časopis zaměstnanců KOTOV n. p. Trutnov-Poříčí
Redaktor: Nývlt, Jiří
Vydavatel: Závodní skupina ROH Kotov, Trutnov-Poříčí

č. 215
Ozvěny Vraních hor
Redaktor: Jašková, Eva
Vydavatel: Obecní úřad, Bernartice

P

č. 216
Pilníkovské noviny
Vydavatel: Obecní úřad, Pilníkov

č. 217
Pod Zvičinou
Vlastivědná čítanka
Redaktoři: Hampl, O.; Tomíček, Jan
Vydavatelé: Klub pro kulturu a výtvarné umění, Hořice v Podkrkonoší (1993–1994); Gymnázium, Hořice (1996–1997)

č. 218
Podkrkonošský kraj
List menšinové, osvětové a veřejné práce pro severovýchodní Čechy
Redaktor: Šrámek, Josef
Vydavatel: Josef Šrámek, Trutnov

č. 219
Podnikový zpravodaj
Okresní komunální služby Trutnov (1956–1960); Komunální služby města Trutnova (1960–1962)
Vydavatelé: Okresní komunální služby, Trutnov (1956–1960); Komunální služby města Trutnova, Trutnov, (1960–1962)

č. 220
Podzvičinsko
Vesnické noviny okresu Dvůr Králové nad Labem
Redaktor: Šec, Miloslav
Vydavatel: ONV, Dvůr Králové nad Labem

č. 221
Pochodeň
Krajský orgán Komunist. strany Československa pro Hradecko (1949); Orgán krajského výboru KSČ v Hradci Králové (1957–1960); Orgán východočeského KV KSČ (1960–1987)
Redaktoři: Pech, Petr; Drozd, Miroslav; Papež, Ladislav; Bednář, Miroslav; Šolc, Václav; Kapucián, Zdeněk; Švec, Radoslav; Enge, Oldřich
Vydavatelé: Krajský výbor KSČ, Hradec Králové (1949); Krajský orgán KSČ, Hradec Králové (1957–1960); Orgán východočeského KV KSČ, Hradec Králové

č. 222
Pokrok
Týdeník republikánské strany zemědělské (1923); Krajský list republ. strany zeměděl. a malorol. lidu (1930–1935); Listy národního souručenství (1939–1941)
Redaktoři: Císl, E.; Černík, V. J.; Jirásek, L.
Vydavatelé: Čsl. podniky tiskařské a vydavatelství v Praze, Praha (1923); Novina, tiskařské a vydavat. podniky v Praze, Praha (1930–1935); Novina, tiskařské a vydavat. podniky, Hradec Králové (1939–1941)

č. 223
Pokrokové noviny
Týdeník pro kulturní práci a politiku v severovýchodních Čechách
Redaktoři: Bok, K.; Barth, Emil
Vydavatel: Čsl. národní demokracie, Dvůr Králové nad Labem

č. 224
Pokrokové noviny
Týdeník pro kulturní práci a politiku v severovýchodních Čechách
Redaktoři: Dobrý, Robert; Zich, St. E.
Vydavatel: Čsl. Národní demokracie, Dvůr Králové nad Labem

č. 225
Pokrokové noviny českého severovýchodu
Redaktoři: Šmejc, Gustav; Jon, Josef; Rautenkranz, Ant.
Vydavatelé: Tiskové a vyd. družstvo pro vých. a severových. Čechy, Dvůr Králové n. L. (1910); Ant. Rautenkranz, Dvůr Králové nad Labem

č. 226
Polední list
Redaktor: Nejedlý, Vilém
Vydavatel: Tempo, a. s. tiskařská, Praha 2

č. 227
Posel z Prahy
Redaktor: Bělák, Vojtěch

č. 228
Postřehy
Měsíčník pro všechny občany Hostinného a okolí
Redaktor: Junek, Vladimír
Vydavatel: Kulturní klubové zařízení, Hostinné

č. 229
Práce a úsměv
Časopis ZOS ROH firmy České hedvábí, Terezín u Hostinného
Redaktor: Hejnyš, Libor
Vydavatel: ZOS ROH Umělé vlákno, n. p., Rudník

č. 230
Právo lidu
Ústřední deník Čsl. sociální demokracie
Redaktoři: Vaněk, Jan; Smetáček, Jan
Vydavatel: Československá sociální demokracie, Praha

č. 231
Pražský denník
Příloha Pražských novin
Redaktor: Svátek, Josef
Vydavatel: Praha

č. 232
Průkopník
Časopis JZD Svornost Horní Brusnice okres Trutnov
Redaktor: Tyl, Vladimír
Vydavatel: JZD, ZO-KSČ, ZO-SSM, Horní Brusnice

č. 233
Puls
Časopis města Vrchlabí
Redaktoři: Pivoňka, J.; Brož, František
Vydavatel: Městský úřad a Kulturní dům Střelnice, Vrchlabí

Q

R

č. 234
Radniční listy
Zpravodaj Městského úřadu v Trutnově (1992–1999); Městský zpravodaj; Městské noviny
Redaktoři: Jůzl, Vladimír; Beneš, Pavel; Vobořilová, Iva; Makovská, Barbora; Havlová, Sabina; Trávníčková, Iva
Vydavatel: Městský úřad, Trutnov

č. 235
Radvanický zpravodaj
Redaktoři: Šolc, Bohuslav; Kratochvílová, Helena; Voborníková, D.; Červený, Josef
Vydavatelé: Rada MNV, Radvanice (1989–1990); Obecní úřad, Radvanice

č. 236
Ratibor
Neodvislý politický list pro zájmy královéhradeckého kraje
Redaktor: Peřina, Jaroslav
Vydavatel: Družstvo „Ratibora“, Hradec Králové

č. 237
Realitní noviny
Realitní měsíčník
Redaktoři: Knotek, Antonín; Chovancová, Zuzana
Vydavatel: Headline, spol. s. r. o, Trutnov

č. 238
Reality východních Čech
Vydavatel: HIPET reality, Trutnov

č. 239
Rectus
Inzertní a kulturní zpravodaj
Redaktor: Tafil, Petr
Vydavatel: Rectus, Dvůr Králové nad Labem

č. 240
Region
Krkonošský list ODS
Redaktor: Chvoj, Jaroslav
Vydavatel: Oblastní sdružení ODS, Trutnov

č. 241
Reichenberger Zeitung
Redaktor: Feistner, Wilhelm
Vydavatel: Gebrüder Stiepel, Reichenberg

č. 242
Riesengebirgsheimat
Redaktoři: Renner, Josef; Seemann, Otto; Preussler, H.; Hörauf, Car.; Redlich, Hel.; Probst, K. A.; Bauer, W. A.
Vydavatelé: M. Renner, Kempten; J. Renner, Kempten; W. Preussler, Nürnberg

č. 243
Rodným krajem
Vlastivědný sborník kraje A. Jiráska, B. Němcové a bratří Čapků
Redaktor: Drahoňovský, František
Vydavatel: Vlastivědný spolek při Městském kult. středisku, Červený Kostelec

č. 244
Rosch-Haschanah-Zeitung
Redaktor: Bäumel, Robert
Vydavatel: Die Jüdische Nationalfonds-Kommission, Trautenau

č. 245
Rozhlasový zpravodaj pro místní a závodní rozhlasy
Vydavatel: Osvětový dům, Trutnov

č. 246
Rozvoj
Vesnické noviny okresu Trutnov
Redaktoři: Samek, Jaroslav; Odl, Josef
Vydavatel: Rada ONV, Trutnov

č. 247
Rozvoj
Lidový týdeník pro Dvůr Králové nad Labem a okolí
Redaktoři: Hamáček, Josef; Tschöp, Jan
Vydavatelé: Josef Hamáček, Dvůr Králové nad L.; Jan Tschöp, Dvůr Králové nad L.

č. 248
Rtyňské vesnické noviny
Vydavatel: Osvětová beseda, Rtyně v Podkrkonoší

č. 249
Rudé právo
Ústřední orgán Komunistické strany Československa
Redaktoři: Šverma, Jan (1938); Dolejší, Vojtěch; Koucký, Vladimír
Vydavatelé: František Vorlíček, Praha (1938); ÚV KSČ, Praha

č. 250
Rudnické noviny
Redaktor: Boháč, Petr
Vydavatelé: Obecní úřad, Rudník (1995–1997); Obec Rudník, Rudník

č. 251
Rundschau
Redaktor: Linke, Heinz
Vydavatelé: Anton Zermann, Trautenau (1939–1940); N. S. Gauverlag Sudetenland G. m. b. h., Reichenberg, Trautenau

č. 252
Rýbrcoul
Trutnovský hlasatel
Redaktor: Kárníková, Alena
Vydavatel: Bona Fide, Trutnov

Ř

č. 253
Řez
Závodní noviny zaměstnanců Východočeských dřevařských závodů
Redaktoři: Terbr, Josef; Kabeláč, Stanislav
Vydavatel: VČDZ, Trutnov

S

č. 254
Severočeský deník
Nezávislý orgán hraničářský
Redaktor: Bureš, Jan M.
Vydavatelé: Bohumil Kobr, Liberec; Severočeská nakl. a vydavatel. společnost s. r. o., Liberec

č. 255
Slovo k historii
Sešity k poznání národní minulosti
Vydavatel: Melantrich, Praha

č. 256
Slunce
Redaktor: Kelnerová, Kateřina
Vydavatel: FIL & FIM, Trutnov

č. 257
Spektrum
Astronomický časopis
Redaktor: Krhánková, Jaroslava
Vydavatel: Hvězdárna, Úpice

č. 258
SPES
Revue zdravého života
Redaktoři: Kaláb, Vladimír; Hynek, Jan
Vydavatel: Česká liga proti rakovině, Trutnov

č. 259
Sportovní zpravodaj
Vydavatel: TJ Sokol, Batňovice

č. 260
Srp a kladivo
Okresní vesnické noviny (1951); Okresní vesnické noviny Vrchlabska (1952–1960)
Redaktoři: Flégl, Emil; Rajm, Fr.; Kavan, Miloslav; Velíška, Radko; Matys, Jaromír; Junek, Vladimír; Neuman, Ladislav
Vydavatelé: JSČZ, Vrchlabí (1951); ONV, Vrchlabí (1952–1960)

č. 261
Státní správa a samospráva
Týdeník vlády České republiky
Redaktoři: Huk, Rudolf; Dřevíkovská, Věra; Heger, Vladimír
Vydavatel: Ministerstvo vnitra, Praha

č. 262
Stráž bezpečnosti
List na ochranu zájmů bezpečnostních orgánů v Československé republice
Redaktor: Šolc, Josef
Vydavatel: Svaz org. české pol. stráže v rep. Československé, Plzeň

č. 263
Stráž na Úpě
Časopis hájící zájmy českého lidu v Podkrkonoší
Redaktor: Halíř, Fr.
Vydavatel: Vilém Votruba, Trutnov

č. 264
Stráž Osvěty
Lidovýchovný věstník župního ústředí okresních osvětových sborů v župě Hradec Králové (1921); Časopis pro kulturní práci a občanskou výchovu (1922–1923)
Redaktor: Daněk, Gustav
Vydavatel: Župní ústředí okresních osvětových sborů, Hradec Králové

č. 265
Stráž pod Zvičinou
List čsl. strany socialistické I. obvodu župy královéhradecké (1924–1925); List čsl. strany socialistické okresu královédvorského (1926)
Redaktoři: Špicar, Josef; Bilina, Jaroslav
Vydavatelé: Josef Špicar, Dvůr Králové nad Labem (1924–1925); Jaroslav Bilina, Dvůr Králové nad Labem (1926)

č. 266
Stráž pokroku
Nezávislý pokrokově demokratický týdeník pro severovýchodní Čechy
Redaktoři: Enšpenger, Jaromír; Naxera, V.
Vydavatel: Josef Herda, Hradec Králové

č. 267
Stráž Polabí
Časopis Národní obce fašistické pro český severovýchod
Redaktor: Kopal, František
Vydavatel: Jednota N. O. F., Dvůr Králové nad Labem

č. 268
Stráž severu
Deník Národní fronty v českém pohraničí
Redaktor: Veverka, Josef
Vydavatel: Akční výbor Národní fronty, Liberec

č. 269
Středostavovské Směry
Týdeník místní org. čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské
Redaktoři: Štandera, Oldřich; Jakoubek, Jan E.
Vydavatel: Místní org. živnost.-obchod. strana středostav., Dvůr Králové nad Labem

č. 270
Studánka
Zpravodaj obcí Malé Svatoňovice, Petrovice, Strážkovice, Odolov
Redaktoři: Holub, Jiří; Nesládek, Petr; Janáčková, Jitka
Vydavatel: Obecní úřad, Malé Svatoňovice

č. 271
Studna
Zpravodaj města Pece pod Sněžkou
Redaktor: Hrbková, R.
Vydavatel: Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou

č. 272
Suchovršický zpravodaj
Vydavatel: MNV, Suchovršice

č. 273
Svatoňovické okénko
Vydavatel: MNV a Osvětová beseda, Malé Svatoňovice

č. 274
Svatoňovický zpravodaj
Vydavatel: Komise pro tisk a propagaci při MNV, Velké Svatoňovice

č. 275
Světozor
Obrázkový týdeník
Redaktoři: Mayerhofer, Vojtěch; Šimáček, M. A.
Vydavatelé: Vojtěch Mayerhofer, Praha (1877); M. A. Šimáček, Praha

č. 276
Svoboda fórum
Noviny občanského fóra ve Svobodě nad Úpou (1990); Noviny fóra občanů Svobody nad Úpou (1991–1994); Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
Redaktor: Ondráček, Stanislav
Vydavatel: Městský úřad, Svoboda nad Úpou

č. 277
Svobodné slovo
Ústřední orgán čsl. strany národně socialistické; List čsl. strany socialistické
Redaktoři: Herben, Ivan; Fousek, Jaroslav; Technik, L.
Vydavatel: Akční výbor Čsl. strany socialistické, Praha

Š

č. 278
Školní časopis ZŠ Školní ve Vrchlabí
Vydavatel: Základní škola, Školní ul., Vrchlabí

č. 279
Školní drbna II.
Redaktoři: Rennerová, Z.; Žalská, Petra
Vydavatel: Základní škola, Svoboda nad Úpou

č. 280
Špindlerovské noviny
Měsíčník občanům Špindlerova Mlýna
Redaktor: Poláková, Dáša
Vydavatel: Městský úřad, Špindlerův Mlýn

T

č. 281
TEP
Podnikové noviny s. p. Úpavan
Redaktoři: Pechanec, J.
Vydavatel: Komise masově politické práce při ZO KSČ Úpavan, Trutnov

č. 282
Texlenský zpravodaj
Vydavatel: Texlen, a. s., Trutnov

č. 283
Tonava – Technické informace
Redaktor: Dytrych, Karel
Vydavatel: Tonava s. p., Úpice

č. 284
Trautenauer Bezirks-Verordnungsblatt
Amtsblatt
Vydavatel: Trautenau

č. 285
Trautenauer Echo
Redaktoři: Hawel, Robert; Riessner, Wilhelm; Strauss, Emil; Krejčí, Franz; Palme, Adolf
Vydavatelé: Wilhelm Kiesewetter, Trautenau (1922–1925); A. Lorenz, Arnau (1925–1928); Adolf Unger, Trautenau (1928); Josef Marks, Trautenau (1929–1938)

č. 286
Trautenauer Tagblatt
Redaktoři: Ansorge, Karl; Linke, Heinz; Morche, Rudolf
Vydavatel: Anton Cermann, Trautenau

č. 287
Trautenauer Wochenblatt
Redaktoři: Foglar, Gustav; Hoser, Carl; Zörkler, Josef; Schwaab, Josef; Potuczek, Josef; Batka, Richard; Gruner, Ferd.; Schneider, Wilhelm; Wolf, L.; Heisler, Franz; Metzner, Hans; Siegel, M.; Walter, Josef
Vydavatel: Carl Hoser, Trautenau

č. 288
Trautenauer Zeitung
Redaktoři: Lindemayer, Johann; Türk, Josef
Vydavatel: Franz Morawek, Trautenau

č. 289
Trutnovan
Okresní inzertní noviny
Redaktor: Přibyl, Karel
Vydavatel: Karel Přibyl, Společnost Trutnovan, Trutnov

č. 290
Trutnovská kulturní kronika
Redaktor: Stehlík, J.
Vydavatel: Kulturní a propagač. odd. MNV, Trutnov

č. 291
Trutnovské echo
Trutnovský měsíčník
Redaktoři: Šimek, Milan; Šafaříková, Libuše
Vydavatel: Nataša Plíštilová, Aktivex, Trutnov

č. 292
Trutnovské noviny
Hraničářský nepolitický pokrokový týdeník
Redaktor: Brunclík, Vlastimil
Vydavatel: Redakční kroužek, Trutnov

č. 293
Trutnovsko
Noviny trutnovského regionu; Čtrnáctideník trutnovského regionu; Měsíčník trutnovského regionu
Redaktor: Dufková, Marie
Vydavatel: Ivo Fišera – Maraton international, Úpice

č. 294
Trutnovsko
Nezávislé regionální noviny
Redaktor: Kalina, Martin
Vydavatel: Maraton international, Úpice

č. 295
Trutnovsko a Úpicko
Nezávislé regionální noviny
Redaktoři: Kalina, Martin; Knotková, Iva; Dufková, Marie
Vydavatelé: Maraton international, Úpice; Ivo Fišera – Maraton international, Úpice

č. 296
Trutnovský dráček
Čtení pro kluky a holky našeho města
Redaktoři: Puschmannová, Jana; Dostál, Pavel
Vydavatel: Dům kultury ROH, Trutnov

č. 297
Trutnovský filatelista
Redaktoři: Sauer, Vladislav; Zelený, Vlastimil; Němec, Václav; Mašek, František; Janata, Pavel
Vydavatel: Klub filatelistů č. 05-76, Trutnov

č. 298
Trutnovský inzert
Inzertní noviny
Redaktor: Chovancová, Zuzana
Vydavatel: Headline, spol. s r. o., Trutnov

č. 299
Trutnovský list
Deník pro město Trutnov; Obdeník pro městoTrutnov; Obdeník pro Trutnov
Redaktor: Všetečková, Alena
Vydavatel: Agentura DRACO, Trutnov

č. 300
Trutnovský novátor
Časopis jáchymovských horníků v Trutnově
Redaktor: Posejpal, Antonín
Vydavatel: Jáchymovské doly n. p., Trutnov

č. 301
Trutnovský posel
Redaktor: Vlček, Pavel st.
Vydavatel: Vlček Pavel st., Reklamní studio, Trutnov

č. 302
Trutnovský vesnický zpravodaj
Redaktor: Haberle, Karel
Vydavatel: OV KSČ, Trutnov

č. 303
Trutnovský věstník
Orgán českých menšin českého severovýchodu
Redaktor: Calaba, Jindřich
Vydavatel: Jindřich Calaba, Trutnov, Jilemnice

č. 304
Trutnovský zpravodaj
Redaktor: Hynková, Ilona
Vydavatel: SPES, Trutnov

č. 305
Trutnovský zpravodaj
Redaktoři: Altschmied, František; Šafaříková, Libuše; Trunečková, Libuše; Svěcená, Dana; Nováková, Dagmar
Vydavatelé: Klub pracujících ROH, Trutnov (1979–1985); Dům kultury ROH, Trutnov

č. 306
Třemešenský zpravodaj
Občasník OÚ Bílá Třemešná
Vydavatel: Obecní úřad, Bílá Třemešná

U

č. 307
U nás
Nezávislý dem. týdeník Jiráskova kraje (1935); Oficielní týdeník Národního sjednocení (1936–1937); List Národního souručenství (1939–1941); Týdeník českého severovýchodu (1942)
Redaktoři: Martínek, Josef (1935–1937); Formánek, Boh. (1939–1940); Suchý Jar. (1940–1942)
Vydavatelé: Martínek Josef, Náchod (1935); Národní sjednocení, Náchod (1936–1939); Vydavatelské družstvo, Náchod (1940–1942)

č. 308
Unterhaltungsblätter
Redaktor: synové Gottlieba Haase
Vydavatel: Gottlieb Haase Söhne, Prag

č. 309
Úpavanský list ÚL
občasník st. podniku Úpavan
Redaktoři: Grätzbachová, J.
Vydavatel: Úpavan st. podnik, Trutnov

č. 310
Úpické noviny
Redaktoři: Marie Kasperová; Jitka Umlaufová-Petirová
Vydavatel: město Úpice, Úpice

č. 311
Úpické ozvěny
Vydavatel: Občanské fórum, Úpice

č. 312
Úpicko
Kulturní, sportovní a společenské regionální noviny
Redaktor: Pátková, Radka
Vydavatel: Agentura Úpicko, Úpice

č. 313
Úpicko
Nezávislý měsíčník
Vydavatel: Kulturní klub, Úpice

č. 314
Úpicko
Regionální noviny; Nezávislé regionální noviny
Redaktoři: Záliš, Petr; Šimková, Ladislava
Vydavatelé: Maraton international, Úpice; Ivo Fišera, Maraton international, Úpice

č. 315
Úpický kulturní zpravodaj
Vydavatelé: Kulturní klub ROH, Úpice (1964–1984); Závodní klub ROH, Úpice (1985–1990)

č. 316
Úřední list okresní správy politické a okresního školního výboru v Trutnově
Vydavatel: Okresní správa politická a okresní školní výbor, Trutnov

č. 317
Úřední list okresní správy politické a okresního školního výboru v Trutnově
Vydavatel: Okresní správa politická a okresní školní výbor, Trutnov

č. 318
Úřední list okresní správy politické a okresního školního výboru v Trutnově
Vydavatel: Okresní správa politická a okresní školní výbor, Trutnov

č. 319
Úřední list okresního hejtmanství a okresní školní rady české v Trutnově pro soudní okres Úpický

č. 320
Úřední list Republiky Československé
Vydavatel: Praha 3

V

č. 321
Vahař
Nepravidelný časopis ZV ROH Transporta Úpice (1969–1989); Nepravidelný časopis ZV Transporta Úpice (1990)
Vydavatel: ZV ROH Transporta Úpice, Úpice

č. 322
Vaše perspektiva
Měsíčník pracovních příležitostí a informací
Vydavatel: Siemens, Elektropřístroje s. r. o., Trutnov

č. 323
Večerní České Slovo
Redaktor: Finger, Antonín
Vydavatel: Melantrich, Praha

č. 324
Věda a práce
Volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel
Vydavatel: Jan Kurz, Praha

č. 325
Verwaltungsbericht der Stadt Trautenau
Vydavatel: Die Stadtrates, Trautenau

č. 326
Veřejná správa
Týdeník vlády České republiky
Redaktor: Heger, Vladimír
Vydavatel: Ministerstvo vnitra, Praha

č. 327
Veselý výlet – Krkonoše
Redaktor: Miloslav a Pavel Klimešovi
Vydavatel: Miloslav a Pavel Klimešovi, Temný Důl

č. 328
Vesnické noviny královéhradeckého okresu
Redaktor: Chládek, František
Vydavatel: JNV, Hradec Králové

č. 329
Věstník českého mysliveckého svazu
Redaktoři: Brož, V.; Romančuk, M.
Vydavatel: Český myslivecký svaz, Praha

č. 330
Věstník Československého zemědělského musea
Redaktoři: Kazimour, Jos.; Reich, Ed.
Vydavatel: Československé zemědělské museum, Praha

č. 331
Věstník Hradeckého kraje
Vydavatel: KNV, Hradec Králové

č. 332
Věstník krkonošský (dříve trutnovský)
Orgán krajů a menšin českého severovýchodu
Redaktor: Calaba, Jindřich
Vydavatel: Jindřich Calaba, Trutnov, Jilemnice

č. 333
Věstník okresního národního výboru v Trutnově
Redaktoři: Kašpar, Josef; Binar, Jan
Vydavatel: Okresní národní výbor, Trutnov

č. 334
Věstník Okresního úřadu v Trutnově
Redaktor: Vomáčka, Vl.
Vydavatel: Kancelář přednosty OkÚ, Trutnov

č. 335
Věstník osvětové, menšinové a veřejné práce severovýchodních Čech
Redaktor: Vlček, J. M.
Vydavatel: V. Ehl, Úpice

č. 336
Vlasť
Časopis pro poučení a zábavu
Redaktor: Škrdle, Tomáš
Vydavatel: Družstvo „Vlasť“, Praha

č. 337
Vlastivědná práce Podkrkonoší
Vlastivědný zpravodaj muzea Podkrkonoší v Trutnově
Redaktoři: Vašíček, Zdeněk; Wolf, Vladimír
Vydavatel: Muzeum Podkrkonoší, Trutnov

č. 338
Vlastivědná práce Trutnovska
Zpravodaj OVM Trutnov; Vlastivědné zprávy musea v Trutnově
Redaktoři: Vašíček, Zdeněk; Wolf, Vladimír
Vydavatel: Okresní vlastivědné museum, Trutnov

č. 339
Völkischer Beobachter
Kampfblatt der nationalsozialistischen Bewegung Grossdeutschlands
Redaktor: Weiss, Wilhelm
Vydavatel: Franz Eher Nacht GmbH, Berlin

č. 340
Volksbote
Redaktoři: Loacker, Aug.; Ongania, Karl; Binder, Hans; Bradler, Paul; Kussl, Adolf; Schubert, H.
Vydavatelé: Kath. Pressverein für die Königgrätzer Diözese, Arnau; Kath. Pressverein für Ostböhmen, Trautenau

č. 341
Vorlešská Jiskra
Závodní časopis závodu TIBA – Vorlech
Redaktoři: Modrý, Jar.; Dufek, St.
Vydavatelé: ZS ROH TIBA Vorlech, Dvůr Králové nad Labem (1949–1952); KSČ, ROH, správa závodu a ČSM TIBA Vorlech, Dvůr Králové nad Labem (1952–1953)

č. 342
Vpřed
Orgán a ústřední věstník ONV královédvorského
Redaktor: Švitorka, A.
Vydavatel: ONV, Dvůr Králové nad Labem

č. 343
Vpřed
Nástěnné noviny závodu TIBA 01 Mostek
Vydavatel: Redakční rada, vedení závodu, ZO KSČ, ZV ROH TIBA 01, Mostek

č. 344
Vpřed
List Komunistické strany Československa pro severovýchodní Čechy
Redaktor: Šedivý, Josef
Vydavatel: Oldřich Selichar, Hradec Králové

č. 345
Vpřed
List nezávislé soc. strany dělnické v Československu
Redaktor: Pech, Petr
Vydavatel: Petr Pech, Dvůr Králové nad Labem

č. 346
Všechny nitky Texlenu
Podnikový zpravodaj n. p. Texlen, Trutnov
Vydavatel: Texlen n. p., Trutnov

č. 347
Výběr
Nejzajímavější a nejlepší články současné doby
Redaktor: Cekota, A.
Vydavatel: „Tisk“ s. r. o., Zlín

č. 348
Východočeský archivní věstník
Vydavatel: Archivní odd. KSMV, Pardubice

č. 349
Východočeský magazín
Redaktor: Biben, Martin
Vydavatel: 1. mediál. a marketingová společnost s. r. o., Trutnov

č. 350
Vynálezy a pokroky
Populární časopis technický
Redaktor: Trůneček, Josef
Vydavatel: F. Šimáček, Praha

W

č. 351
W Kontakt
Noviny pro severovýchodní Čechy
Redaktor: Vylíčil, Zdeněk
Vydavatel: WILLCAP, Trutnov

č. 352
Wiener Landwirthschaftliche Zeitung
Redaktor: Hitschmann, Hugo, H.
Vydavatel: Hugo H. Hitschmann, Wien

X

Y

Z

č. 353
Z říše vědy a práce
Volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel
Vydavatel: Vilém Kurz, Praha

č. 354
Za novou vesnici Hořicka
Okresní vesnické noviny
Redaktor: Jung, M.
Vydavatel: ONV, Hořice

č. 355
Záboj
Věstník Královédvorský
Redaktoři: Wagner, Jos. Fr.; Trohoř, Karel
Vydavatel: Karel Trohoř, Dvůr Králové nad Labem

č. 356
Záboj
Věstník Královédvorský
Redaktor: Trohoř, Karel
Vydavatel: Karel Trohoř, Dvůr Králové nad Labem

č. 357
Záboj
Zprávy Městského vlastivědného muzea ve Dvoře Králové nad Labem
Redaktor: Maťátko, Jaroslav
Vydavatel: Městské vlastivědné muzeum, Dvůr Králové nad Labem

č. 358
Zájmy Krkonoš
Nezávislý týdeník pro okresy Trutnov, Vrchlabí, Jilemnici a Broumov
Redaktor: Haase, K.
Vydavatel: V. Viktora, Trutnov

č. 359
Zálabský zpravodaj
TIBA 13 – Zálabí, Dvůr Králové nad Labem
Vydavatel: TIBA 13 Zálabí, Dvůr Králové nad Labem

č. 360
Zeitschrift für Kommunalverwaltung
Nachrichten des Verbandes der deutschen Selbstverwaltungskörper in der Tschechoslowakischen Republik
Vydavatel: Zeitschrift für Kommunalverwaltung, Teplitz-Schönau

č. 361
Zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte
Vydavatel: Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen, Prag

č. 362
Zítřek
Časopis pro liberální politiku
Redaktoři: Fleissigová, Marie; Drtina, Jiří
Vydavatel: Svobodní demokraté, Praha

č. 363
Zpravodaj
Region Jestřebí hory – kulturní, společenské a sportovní akce
Vydavatel: Sdružení měst a obcí, Jestřebí hory

č. 364
Zpravodaj
JZD Svornost Horní Brusnice
Vydavatel: JZD Svornost, Horní Brusnice

č. 365
Zpravodaj
Vydavatel: Okresní pedagogické středisko, Trutnov

č. 366
Zpravodaj
Obchodně politické informace lnářského průmyslu
Vydavatel: Obor. ředitel. lnářského průmyslu, Trutnov

č. 367
Zpravodaj
Redaktor: Gall, J.
Vydavatel: Městský výbor NF a MěstNV, Janské Lázně

č. 368
Zpravodaj
Okresního výboru ČSČK
Redaktor: Veselá, Jarmila
Vydavatel: Okresní výbor ČSČK, Trutnov

č. 369
Zpravodaj
Redaktor: Kozák, Milan
Vydavatel: MNV, Mostek

č. 370
Zpravodaj
Vydavatel: OV Českého zahrádkářského svazu, Trutnov

č. 371
Zpravodaj
Vydavatel: MNV a MV NF, Batňovice

č. 372
Zpravodaj
Český myslivecký svaz
Vydavatel: Redakční rada a sekret. OV ČMS, Trutnov

č. 373
Zpravodaj
Vydavatel: MNV, Batňovice

č. 374
Zpravodaj Domovní správy Bernartice
Vydavatel: Domovní správa, Bernartice

č. 375
Zpravodaj „Rtyňák“
Vydavatel: MNV, VO KSČ a NF, Rtyně v Podkrkonoší

č. 376
Zpravodaj – Český svaz družst. rolníků, OV Trutnov
Vydavatel: Český svaz družst. rolníků, OV, Trutnov

č. 377
Zpravodaj – Myslivecké sdružení „Barchovan“, Havlovice n. Úpou
Vydavatel: Myslivecké sdružení BARCHOVAN, Havlovice n. Úpou

č. 378
Zpravodaj EPO
Občasník ČEZ
Vydavatel: ČEZ, a. s., Elektrárny Poříčí, Poříčí

č. 379
Zpravodaj Filmového klubu v Trutnově
Vydavatel: Dům kultury ROH, Trutnov

č. 380
Zpravodaj hvězdárny v Úpici
Redaktoři: Fibír, Zdeněk; Kordulák, Jiří
Vydavatel: Hvězdárna, Úpice

č. 381
Zpravodaj Janské Lázně
Redaktoři: Gall, J.; Stelzerová, M.
Vydavatel: MěstNV, Janské Lázně

č. 382
Zpravodaj Janské Lázně
Kulturní zpravodaj Janské Lázně (1974–1976)
Redaktoři: Gall, J.; Stelzerová, M.
Vydavatel: Městský národní výbor, Janské Lázně

č. 383
Zpravodaj JZD Kalensko
Vydavatel: JZD Kalensko, Dolní Kalná

č. 384
Zpravodaj JZD Krkonoše
Redaktor: Cihlářová, Věra
Vydavatel: redakční rada JZD Krkonoše, Pilníkov

č. 385
Zpravodaj JZD Svobodné, Havlovice nad Úpou
Vydavatel: JZD Svobodné, Havlovice nad Úpou

č. 386
Zpravodaj KČT, oblast Krkonoše a Podkrkonoší
Redaktor: Šlosar, L.
Vydavatel: Klub českých turistů, Trutnov

č. 387
Zpravodaj Krkonošských papíren
Informační list národního podniku (1968–1970)
Redaktoři: Kovář, V.; Kulhánková, Blanka
Vydavatel: Krkonošské papírny, Hostinné

č. 388
Zpravodaj Malé Svatoňovice
Vydavatel: Školská a kulturní komise MNV, Malé Svatoňovice

č. 389
Zpravodaj města Hostinného
Redaktoři: Hynek, Miloslav; Hataš, Josef; Salavec, F.; Trunečková, Olga; Farská; Kubíček
Vydavatelé: MNV, Hostinné (1957); MěstNV, Hostinné (1974–1984); MěNV, Hostinné (1985–1990); MěÚ, Hostinné

č. 390
Zpravodaj města Vrchlabí
Redaktor: Fantíková, Jarmila
Vydavatel: MěstNV, Vrchlabí (1986–1990)

č. 391
Zpravodaj městského národního výboru v Peci pod Sn.
Redaktor: Zámiš, Jan
Vydavatel: MěNV, Pec pod Sn.

č. 392
Zpravodaj MNV Vítězná
Vydavatel: MNV, Vítězná

č. 393
Zpravodaj obce Chotěvice
Redaktor: Holzhauserová, Helena
Vydavatel: Obecní úřad, Chotěvice

č. 394
Zpravodaj obce Mostek
Redaktor: Kozák, Milan
Vydavatel: Obecní úřad, Mostek

č. 395
Zpravodaj občanského výboru a Občanského fóra Malá Úpa
Vydavatel: Občanský výbor a OF, Malá Úpa

č. 396
Zpravodaj obecního úřadu v Lamperticích
Redaktor: Rosa, Jaroslav
Vydavatel: Obecní úřad, Lampertice

č. 397
Zpravodaj Obecního úřadu v Chotěvicích
(1991–1994); obce Chotěvice (1995–1997)
Redaktor: Holzhauserová, Helena
Vydavatel: Obecní úřad, Chotěvice

č. 398
Zpravodaj obecního úřadu v Jívce
Vydavatel: Obecní úřad, Jívka

č. 399
Zpravodaj OF v Peci pod Sněžkou
Vydavatel: Občanské fórum, Pec pod Sn.

č. 400
Zpravodaj OV ČSTV Trutnov
Vydavatel: OV ČSTV, Trutnov

č. 401
Zpravodaj pro CZV, MV a ZO KSČ
Vydavatel: Organizační pol. oddělení OV KSČ, Trutnov

č. 402
Zpravodaj pro členské organizace OZS
Vydavatel: Okresní zemědělské sdružení, Trutnov

č. 403
Zpravodaj pro odbory a cvičitele v jednotách
Vydavatel: OV ČSTV, Trutnov

č. 404
Zpravodaj pro poslance a NV okresu Trutnov
Sbírka usnesení, informací a zkušeností Rady ONV v Trutnově (1964–1969)
Vydavatel: Organizační odbor ONV, Trutnov

č. 405
Zpravodaj pro přátelé rodopisu a heraldiky
Redaktor: Bělohlávek, Miloslav
Vydavatel: Západočeské nakladatelství, Plzeň

č. 406
Zpravodaj Prosečné
Vydavatel: Obecní úřad, Prosečné

č. 407
Zpravodaj PS VB a KOVP ONV Trutnov
Vydavatel: Organizační odbor ONV, Trutnov

č. 408
Zpravodaj SBČ
Informace pro členy společnosti bratří Čapků
Vydavatel: Společnost bratří Čapků, Praha

č. 409
Zpravodaj sloučené obce
Redaktor: Jarý, Josef
Vydavatel: Osvětová beseda při MNV, Černý Důl

č. 410
Zpravodaj sloučených obcí Černý Důl, Čistá, Fořt
Redaktoři: Jarý, Josef; Mládek, Jan
Vydavatel: MNV – Osvětová beseda, Černý Důl (1977–1989)

č. 411
Zpravodaj Špindlerův Mlýn
Redaktoři: Řezník, František; Jakubská, M.; Jirsa, Jiří
Vydavatelé: Osvětová beseda, Špindlerův Mlýn (1967); MěstNV a MěstV NF, Špindlerův Mlýn (1981–1984)

č. 412
Zpravodaj TIBY
Redaktoři: Semerák, Karel; Schwarz, Jan; Matula, Miroslav; Rausa, Pavel
Vydavatelé: ZO KSČ a vedení podniku TIBA, Dvůr Králové nad L. (1982–1989); Vedení st. podniku TIBA, Dvůr Králové nad L. (1990–1993); Ředitelství společnosti a. s. TIBA, Dvůr Králové nad L.

č. 413
Zpravodaj TIBY
Časopis zaměstnanců n. p. TIBA
Redaktoři: Pecka, Karel; Exner, František
Vydavatelé: Výbor ZO KSČ, ZV ROH, ČSM a vedení n. p. TIBA, Dvůr Králové nad L. (1960–1967); Vedení podniku TIBA, Dvůr Králové nad L. (1967–1970); ZO KSČ pod. ředitelství a vedení podniku TIBA, Dvůr Králové nad L.

č. 414
Zpravodaj Úpice 74
Redaktor: Červinková, M.
Vydavatel: Organizační výbor festivalu „Úpice 74“, Úpice

č. 415
Zpravodaj vesnické organizace KSČ, Místního výboru NF a MNV ve Rtyni v Podkrkonoší
Vydavatel: MNV, VO KSČ a NF, Rtyně v Podkrkonoší

č. 416
Zprávy Kabinetu muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze
Redaktor: Turková, Jana
Vydavatel: Kabinet muzejní a vlastivědné práce, Praha

č. 417
Zprávy královédvorského muzea a vlastivědného kroužku
Redaktor: Svoboda, Václav
Vydavatel: Vlastivědný kroužek při škol. a kult. komisi MěstNV, Dvůr Králové nad L.

č. 418
Zprávy památkové péče
Redaktor: Mencl, Václav
Vydavatel: Státní nakladatelství učebnic, Praha

č. 419
Zprávy vlastivědného kroužku
Redaktor: Svoboda, Václav
Vydavatel: Vlastivědný kroužek při škol. a kult. komisi MěstNV, Dvůr Králové nad L.

č. 420
Zušlechťovač
Závodní časopis školního závodu TIBA ve Dvoře Králové nad L.
Redaktor: Mejstřík, Vladimír
Vydavatel: Závodní skupina ROH škol. závodu TIBA, Dvůr Králové nad L.

č. 421
Zvon
Redaktor: Šimáček, M. A.
Vydavatel: F. Šimáček, Praha

č. 422
Zvon
Nezávislý informační zpravodaj regionální památkové péče
Redaktor: Jirásek, Luděk
Vydavatel: Aktiv památkové péče při ONV odb. kultury a Muzea Podkrkonoší, Trutnov

Ž

č. 423
Žacléřský zpravodaj
Vydavatel: město Žacléř, Žacléř

č. 424
Živa
Časopis přírodnický
Redaktoři: Purkyně, Jan; Krejčí, Jan
Vydavatel: Matice česká, Praha


©  Státní okresní archiv Trutnov,  2008
aktualizováno dne  12. 02. 2008