Státní okresní archiv v Trutnově > O archivu > Návštěvnost

Počty badatelů
a badatelských návštěv

Následující graf ukazuje vývoj badatelské náštěvnosti ve Státním okresním archivu v Trutnově v uplynulých letech. Tmavší sloupce představují počet badatelů, kteří v daném roce archiv navštívili, světlejší sloupce pak celkový počet návštěv, které tito badatelé v daném roce uskutečnili.


©  Státní okresní archiv Trutnov,  2008
aktualizováno dne  12. 02. 2008