Státní okresní archiv Trutnov > O archivu > Soupis kronik, pamětních knih a fotokronik

Soupis kronik, pamětních knih a fotokronik
uložených ve Státním okresním archivu Trutnov

(Opis soupisu 2.1
Ročenky Státního okresního archivu v Trutnově 1999.)


Obecní, městské, farní, školní, spolkové i soukromé kroniky patří ve Státním okresním archivu v Trutnově k nejvyužívanějšímu archivnímu materiálu. Tento soupis by měl proto posloužit pro jejich snadnější orientaci.

První soupis kronik Státního okresního archivu v Trutnově byl publikován v roce 1969 a od té doby počet uložených kronik v archivu několikanásobně vzrostl. Zatímco v roce 1969 uchovával archiv 172 kronik a fotokronik, v současné době je to již 855 kronik a 75 fotokronik. Úsilí o uchování kronik se zvýšilo po roce 1993, od kdy bylo převzato k trvalému uložení více než 500 kronik a fotokronik.

Kroniky jsou v soupisu řazeny abecedně podle obcí, nejprve obecní kroniky, poté fotokroniky, farní a školní kroniky, naposled spolkové, soukromé a družstevní kroniky. Údaj o kronice obsahuje název, v závorce jazyk, v němž je psána, časové rozmezí, kdy byla psána. Poznámka za časovým rozsahem u některých kronik označuje například, zda je kronika dochována v kopii, opise či jako torzo. Označení retr. (retrospektivní) znamená, že kronika zachycuje širší časové období než to, v němž byla psána.

Za následujícím soupisem kronik se skrývá nejen pečlivá a svědomitá práce kronikářů, ale také úsilí o uložení těchto kronik do archivu. Vzhledem k tomu, že větší část okresu Trutnov byla před rokem 1945 osídlena německým obyvatelstvem, nepodařilo se zachránit všechny kroniky měst, obcí a škol. Část z nich byla zničena nebo spálena krátce po 2. světové válce, další část je dosud uložena neoprávněně mezi některými obyvateli Spolkové republiky Německo a České republiky. V nedávno uplynulé době se do Německa dostaly hlavně prodejem kroniky Strážného (tato kronika byla ještě v roce 1966 uložena v Okresním archivu, poté však byla zapůjčena předsedovi MNV a po jeho úmrtí byla prodána do Německa), města Hostinné z doby 2. světové války (kronika prodána nejmenovanou osobou ze Svobody nad Úpou do Německa), školní kronika Janských Lázní aj. Případů této nezákonné činnosti bychom nalezli více než dost.

Státní okresní archiv vyvíjí úsilí také o předání dopsaných českých kronik z obecních a městských úřadů, škol, far i spolků. Při této činnosti zjišťujeme, že před několika lety evidované kroniky se již u úřadů nenacházejí a jsou ztraceny (např. Vlčkovice, Janské Lázně, Horní Brusnice, Vrchlabí aj.). Po zdlouhavých jednáních se podařilo až na obce Vilantice a Doubravice předat všechny originály dopsaných kronik obcí a měst okresu Trutnov k trvalém uložení do depozitářů Státního okresního archivu v Trutnově, v kterých je potřebná teplota i vlhkost pro uchování archiválií. Všechny tyto kroniky jsou badatelsky přístupné a je možno je studovat v úředních dnech v badatelně archivu.

A

Arnultovice (něm. Arnsdorf, od roku 1960 součást obce Rudník)

Fotoalbum obce (něm.) / 1927
Kronika mateřské školy (čes.) / 1963–1979
Kronika mateřské školy (čes.) / 1979–1988
Kronika mateřské školy (čes.) / 1989–1991
Fotokronika mateřské školy (čes.) / 1979–1991

B

Babí (něm. Trautenbach, od roku 1981 součást města Trutnov)

Kronika obce (něm.) / 1923–1937

Batňovice

Kronika obce (čes.) / 1877–1955
Kronika obce (čes.) / 1956–1983
Kronika obecné školy (čes., něm.) / 1792–1892
Kronika obecné školy (čes.) / 1892–1919
Kronika obecná školy (čes.) / 1919–1940

Bečkov-Rybníčky (něm. Potschendorf-Teichwasser, od roku 1949 součást obce Bernartice)

Fotoalbum obce (něm.) / 1933

Bernartice (něm. Bernsdorf)

Pamětní kniha obce (něm.) / 1753–1923
Kronika obce (něm.) / 1927–1940
Kronika obce (čes.) / 1958–1985
Kronika obce (čes.) / 1986–1993
Fotoalbum obce (něm.) / 1929
Pamětní kniha farního úřadu (něm.) / 1677–1835
Kronika farního úřadu (něm.) / 1840 torzo
Kronika farní školy (něm.) / 1793–1895
Kronika obecné školy (něm.) / 1895–1945
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1952
Kronika střední školy (čes.) / 1951–1974
Kronika kulturního klubu (čes.) / 1988

Bezděkov (něm. Bösig, od roku 1949 součást obce Lhota u Trutnova, po roce 1980 součást města Trutnov)

Kronika obce (něm.) / 1925

Bílá Třemešná

Kronika obce (čes.) / 1945–1957
Kronika obce (čes.) / 1957–1972
Kronika obce (čes.) / 1972–1985
Kronika farní školy (čes.) / 1852–1886
Kronika obecné školy (čes.) / 1886–1914
Kronika obecné školy (čes.) / 1914–1932
Kronika obecné školy (čes.) / 1932–1940
Kronika obecné školy (čes.) / 1940–1953
Kronika střední školy (čes.) / 1950–1973
Kronika školní tělovýchovné jednoty (čes.) / 1954–1962

Bobr (něm. Bober, od roku 1949 součást města Žacléř)

Kronika obce (něm.) / 1923–1938
Fotoalbum obce (něm.) / 1932
Kronika obecné školy (něm.) / 1879–1915

Bohuslavice (něm. Bausnitz, od roku 1980 součást města Trutnov)

Kronika obce (něm.) / 1925–1939 retr.
Fotoalbum obce (něm.) / 1934
Kronika obecné školy (něm.) / 1890–1936 retr.
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1960–1977
Kronika německého kulturního svazu (něm.) / 1931–1938

Borovnice (něm. Groß-Borowitz)

Kronika obce (čes.) / 1946–1979
Fotoalbum obce (něm.) / 1931
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1787–1836
Kronika farního úřadu (lat., něm.) / 1836–1940
Kronika obecné školy (něm.) / 1923–1945 retr.
Kronika obecné školy (čes.) / 1926–1938

Borovnička (něm. Klein-Borowitz)

Kronika obce (něm.) / 1924–1937
Kronika obce (čes.) / 1947–1974
Kronika obecné školy (něm.) / 1786–1896
Kronika obecné školy (něm.) / 1897–1930
Kronika obecné školy (něm.) / 1931–1938
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1987

C

Č

Čermná (něm. Tschermna)

Fotoalbum obce (něm.) / 1931
Pamětní kniha farního úřadu (něm.) / 1861–1939
Kronika obecné školy (něm.) / 1876–1911
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1961

Černý Důl (něm. Schwarzenthal)

Kniha nadací školy (v tom opis „staré obecní kroniky“ do roku 1910) (něm.) / 1859
Kronika obce (něm.) / 1927–1938 retr.
Kronika obce (čes.) / po r. 1945 retr.
Kronika národní školy (čes.) / 1955–1978

Černý Důl-Hrnčířské Boudy (něm. Töpferbauden)

Kronika obecné školy (něm.) / 1902–1942

Čistá (něm. Lauterwasser, od roku 1964 část obce Černý Důl)

Kronika obce (čes.) / 1946
Kronika obecné školy (něm.) / 1892–1945 retr.
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1993

D

Dehtov (viz Horní Dehtov)

Dolní Branná (něm. Hennersdorf)

Kronika obce (čes., něm.) / 1920–1945
Kronika obce (čes.) / 1949–1989
Kronika farního úřadu (něm.) / 1888–1940
Kronika obecné školy (něm.) / 1880–1933 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1933–1945
Kronika obecné školy (čes.) / 1919–1938
Kronika národní školy (čes.) / 1945–1953

Dolní Dvůr (něm. Niederhof)

Kronika obce (něm.) / 1932 retr.
Kronika obce (čes.) / 1955–1979

Dolní Kalná

Kronika obce (čes.) / 1922–1962
Kronika obce (čes.) / 1963–1970
Kronika obce (čes.) / 1971–1979
Kronika obce (čes.) / 1980–1984
Kronika obce (čes.) / 1985–1989
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1706–1832 retr.

Dolní Lánov (něm. Nieder-Langenau)

Kronika obce (něm.) / 1924–1935 retr.
Kronika obce (něm.) / 1936–1939
Kronika obce (něm.) / 1937 retr.
Kronika obce (čes.) / 1948–1980
Fotoalbum obce (něm.) / 1930
Pamětní kniha farního úřadu (lat.) / 1601–1666
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1711–1834
Kronika farního úřadu (něm.) / 1836–1840
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1959
Kronika obecné školy (čes.) / 1959–1984

Dolní Nemojov (něm. Nieder-Nemaus, viz Nemojov)

Dolní Olešnice (něm. Nieder-Öls)

Kronika pomníku padlých z 1. světové války (něm.) / 1923–1933
Kronika obce (čes.) / 1957–1965 retr.
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1787–1916
Kronika farní školy (něm.) / 1828–1920 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1940–1944
Kronika obecné školy (v tom kronika Obecné školy Nové Zámky 1945–1957) (čes.) / 1921–1957
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1989
Kronika tělovýchovné jednoty Sokol (čes.) / 1945–1950

Dolní Olešnice-Nové Zámky (něm. Neuschloß)

Kronika obecné školy (něm.) / 1894–1943

Dolní Vlčkovice (něm. Nieder-Wölsdorf, v roce 1949 sloučena v obec Vlčkovice, viz také Vlčkovice)

Kronika obce (něm.) / 1928–1935 retr.
Kronika obce (něm.) / 1936–1937

Dolní Žďár (něm. Nieder-Soor, od roku 1949 část obce Horní Žďár, od roku 1980 součást obce Hajnice)

Kronika obce (něm.) / 1923–1937 retr.
Kronika farního úřadu (něm.) / 1909–1945

Doubravice

Kronika obce (čes.) / 1923–1939 kopie
Kronika obce (čes.) / 1947–1996 kopie
Kronika obecné školy (čes.) / 1880–1940 retr., kopie
Kronika obecné školy (čes.) / 1940–1976 kopie
Pamětní kniha sdružených spolků (čes.) / 1921–1991 kopie

Dubenec (něm. Dubenetz)

Kronika obce (něm., čes.) / 1926–1938
Kronika obce (čes.) / 1945–1955
Kronika obce (čes.) / 1956–1965
Kronika obce (čes.) / 1966–1977
Kronika obce (čes.) / 1978–1980
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm., čes.) / 1775–1905
Kronika obecné a měšťanské školy (čes.) / 1898–1954

Dvůr Králové nad Labem (něm. Königinhof)

Kronika města (čes.) / 1924–1926 retr.
Kronika města (čes.) / 1927–1936
Kronika města (čes.) / 1936–1951
Kronika města (čes.) / 1952–1959
Kronika města (čes.) / 1960–1982
Kronika města (čes.) / 1982–1990
Kronika města se zápisy z let (čes.) / 1938–1945, 1953
Kronika různých událostí a zjištění z města i obcí (čes.) / 1958
Pamětní kniha města J. Holuba (čes.) / 1866–1903 opis
Vzpomínky a paměti na královédvorské rody A. Zlatníka (čes.) / 1944–1946 kopie
Pamětní kniha děkanského úřadu (lat., něm.) / 1676–1821
Pamětní kniha děkanského úřadu (lat., čes., něm.) / 1824–1835 retr.
Kronika obecné školy dívčí (čes.) / 1879–1893
Kronika obecné školy dívčí (čes.) / 1879–1905
Kronika obecné školy dívčí (čes.) / 1925–1939
Kronika obecné školy dívčí (čes.) / 1939–1953
Kronika měšťanské školy dívčí (čes.) / 1929–1939
Kronika měšťanské školy dívčí (čes.) / 1939–1953
Kronika obecné školy chlapecké I. obvodu (čes.) / 1925–1940
Kronika měšťanské školy chlapecké I. obvodu (čes.) / 1906–1939
Kronika obecné školy II. obvodu (čes.) / 1889–1910
Kronika obecné školy II. obvodu (čes.) / 1910–1931
Kronika obecné školy II. obvodu (čes.) / 1931–1940
Kronika obecné školy III. obvodu (čes.) / 1903–1930
Kronika obecné školy III. obvodu (čes.) / 1930–1940
Kronika obecné školy III. obvodu (čes.) / 1945–1976
Kronika národní školy 5. května (čes.) / 1940–1953
Kronika osmileté střední školy 5. května (čes.) / 1953–1989
Kronika základní devítileté školy Schulzovy sady (čes.) / 1951–1967
Kronika základní devítileté školy Schulzovy sady (čes.) / 1967–1988
Kronika devítileté střední školy dívčí B (čes.) / 1951–1965
Kronika devítileté střední školy (čes.) / 1965–1976
Kronika obecné školy (něm.) / 1894–1934 retr.
Kronika gymnázia (čes.) / 1888–1939
Kronika vyšší pokračovací školy dívčí (čes.) / 1905–1929
Kronika městské hudební školy (čes.) / 1940–1943
Kronika samostatné pomocné školy (čes.) / 1930–1972
Kronika městské knihovny (čes.) / 1845–1857
Kronika městské knihovny a čítárny Slavoj (čes., něm.) / 1939–1944
Kronika sportovního klubu (čes.) / 1931–1946
Kronika sportovního klubu „Amatéři“, Česká Podharť (čes.) / 1937–1941 retr.
Kronika stolové společnosti „Obec Cvrndorf“, Česká Podharť (čes.) / 1926–1952
Kronika národní gardy (čes.) / 1848–1850
Pamětní kniha cechu ševců (čes.) / 1821–1888
Pamětní kniha spolku pekařů a mlynářů (čes.) / 1863–1911
Kronika domu pionýrů a mládeže (čes.) / 1979–1990
Kronika domu pionýrů a mládeže (čes.) / 1986–1992 retr.
– tělovýchovné oddělení (čes.) / 1976–1990
– oddělení techniky (čes.) / 1977–1992
– oddělení estetiky (čes.) / 1984–1991
– kroužek mladých fotografů (čes.) / 1976–1983
– kroužek mladých fotografů (čes.) / 1984–1987
– městské tábory (čes.) / 1982–1989
Fotoalbum Klubu fotografů amatérů (čes.) / 1925
Fotoalbum Spolku divadelních ochotníků Hanka (čes.) / 1939–1943
Fotoalbum Spolku divadelních ochotníků Hanka (čes.) / 1943–1945
Fotoalbum Spolku divadelních ochotníků Hanka (čes.) / 1939–1944
Fotoalbum Spolku divadelních ochotníků Hanka (čes.) / 1945–1950
Fotoalbum Spolku divadelních ochotníků Hanka (čes.) / 1950–1951
Fotoalbum závodního klubu revolučního odborového hnutí 9. květen „Havlíček“ (čes.) / 1975–1977

Dvůr Králové nad Labem-Sylvárov (něm. Silwarleut, od roku 1924 součást města Dvůr Králové nad Labem)

Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1953

E

F

Fořt (něm. Forst, od roku 1964 část obce Černý Důl, viz také Mladé Buky)

Kronika obce (čes.) / 1956 retr.
Fotoalbum obce (něm.) / 1931
Kronika farního úřadu (něm.) / 1841–1945
Kronika obecné školy (něm.) / 1872–1945
Kronika učňovské školy zemědělské (čes.) / 1954–1956
Kronika učňovské školy zemědělské (čes.) / 1957–1960, 1977

G

H

Hajnice (něm. Deutsch-Prausnitz)

Kronika obce (něm.) / 1914–1919
Kronika obce (něm.) / 1923–1942
Kronika obce (čes.) / 1945–1946, 1971–1978 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1877–1925
Kronika obecné školy (něm.) / 1925–1943
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1970

Harta (něm. Harta, dnes Podhůří u Vrchlabí, od roku 1948 část obce Vrchlabí, viz také Kunčice nad Labem)

Kronika obecné školy (něm.) / 1877–1939 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1939–1945

Havlovice

Kronika obce (čes.) / 1902–1936
Kronika obce (čes.) / 1945–1952
Kronika obce (čes.) / 1953–1958
Kronika obce (čes.) / 1959–1979
Kronika obce (čes.) / 1980–1983
Kronika obce (čes.) / 1984–1993
Kronika obce (čes.) / 1974 retr.
Pamětní kniha filiální školy (čes., něm.) / 1845–1885
Kronika obecné školy (čes.) / 1886–1940
Kronika obecné školy (čes.) / 1940–1969
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1969–1987
Kronika osvětové besedy (čes.) / 1981–1985
Kronika osvětové besedy (čes.) / 1985–1990

Herlíkovice (něm. Hackelsdorf, po roce 1950 součást města Vrchlabí)

Kronika obce (něm.) / 1925–1943
Kronika obecné školy (něm.) / 1896–1945

Hertvíkovice (něm. Hartmannsdorf, od roku 1960 součást obce Mladé Buky)

Kronika obce (něm.) / 1924–1938
Kronika obecné školy (něm.) / 1915–1943

Heřmanovy Sejfy (něm. Hermannseifen, viz Rudník)

Hodkovice (něm. Hottendorf, v letech 1950–1980 část obce Janovice, od roku 1980 součást obce Jívka)

Kronika obce (něm.) / 1930–1940 retr.
Kronika obce (čes.) / 1945–1977
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1951

Horní Albeřice (něm. Ober-Albendorf, od roku 1950 součást obce Horní Maršov)

Pamětní kniha obce (něm.) / 1816–1923

Horní Brusnice (něm. Ober-Prausnitz)

Fotoalbum obce (něm.) / 1931
Fotoalbum obce (něm.) / 1931
Kronika obecné školy (něm.) / 1913–1944

Horní Dehtov (od roku 1976 součást obce Třebihošť)

Kronika obce (čes.) / 1915–1933
Kronika obce (čes.) / 1934–1944
Kronika obce (čes.) / 1944–1953
Kronika jednotného zemědělského družstva (čes.) / 1978

Horní Kalná

Kronika obce (čes.) / 1921–1933
Kronika obecné školy (čes.) / 1884–1936 retr.
Kronika obecné školy (čes.) / 1936–1940, 1945–1974
Kronika obecné školy (čes.) / 1940–1945

Horní Lánov (něm. Ober-Langenau, od roku 1960 část obce Lánov)

Kronika obce (něm.) / 1924–1936
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1965
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1965–1974

Horní Malá Úpa (něm. Ober-Kleinaupa, v letech 1949–1980 část obce Malá Úpa, 1981–1990 část obce Pec pod Sněžkou, viz také Malá Úpa)

Kronika obce (něm.) / 1924–1934
Kronika obecné školy (něm.) / 1838–1925

Horní Maršov (viz také Maršov IV.)

Kronika obce (čes.) / 1945–1963 retr.
Kronika obce (čes.) / 1964–1966
Kronika obce (čes.) / 1967–1971
Kronika obce (čes.) / 1972–1979
Kronika obce (čes.) / 1980–1988
Kronika základní školy (čes.) / 1970–1987

Horní Olešnice (něm. Ober-Öls)

Kronika obce (čes.) / 1970–1989 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1874–1935 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1935–1944
Kronika brigády socialistické práce pracovníků JZD (čes.) / 1982–1986

Horní Staré Město (něm. Ober-Altstadt, od roku 1947 součást města Trutnov)

Pamětní kniha obce (něm.) / 1787–1831
Kronika obce (něm.) / 1923 retr.
Kronika obce (něm.) / 1924–1938
Kronika obecné školy (něm., čes.) / 1869–1948 retr.
Kronika obecné školy (čes.) / 1948–1988
Kronika německého kulturního svazu (něm.) / 1927–1938
Kronika tělocvičného spolku (něm.) / 1916

Horní Vernéřovice (něm. Ober-Wernersdorf, od roku 1961 přejmenována na Jívku)

Kronika obce včetně osady Studnice (čes.) / 1956–1959
Kronika obce (čes.) / 1977–1985
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1750–1898
Kronika obecné školy (něm.) / 1899–1940
Kronika obecné školy (čes.) / 1931–1938, 1945–1972
Kronika pionýrské organizace Mladá Garda při základní škole (čes.) / 1977–1986

Horní Vlčkovice (něm. Ober-Wölsdorf, v roce 1949 sloučena v obec Vlčkovice)

Kronika obce (něm.) / 1929 retr.
Kronika obce (něm.) / 1929–1932
Kronika obecné školy (něm.) / 1898–1923
Kronika obecné školy (něm.) / 1923–1944
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1967

Horní Žďár (něm. Ober-Soor, od roku 1980 součást obce Hajnice)

Kronika obce (něm.) / 1923–1944 retr.
Kronika obce (čes.) / 1957–1980 retr.

Hořejší Vrchlabí (něm. Ober-Hohenelbe, od roku 1948 součást města Vrchlabí)

Kronika obce (něm.) / 1914–1941
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1966

Hostinné (něm. Arnau)

Pamětní kniha (něm.) / 1752–1867
Kronika města (něm.) / 1792–1898 retr.
Kronika města (něm.) / 1866 retr.
Kronika města (něm.) / 1899–1917
Kronika města (něm.) / 1918–1927
Kronika města (něm.) / 1928–1938
Kronika města (čes.) / 1945–1964
Kronika města (čes.) / 1965–1974
Kronikářské zápisy (čes.) / 1951–1960
Kronikářské zápisy (čes.) / 1961–1974
Kronikářské zápisy (čes.) / 1977–1989
Kronika města (čes.) / 1990–1994
Kronika města (čes.) / 1999
Fotokronika města (čes.) / 1990–1991
Fotokronika města (čes.) / 1992
Fotokronika města (čes.) / 1993–1994
Fotokronika města (čes.) / 1995
Fotokronika města (čes.) / 1996
Fotokronika města (čes.) / 1997
Fotokronika města (čes.) / 1998
Fotokronika města (čes.) / 1999
Pamětní kniha děkanského úřadu (lat.) / 1718–1834
Kronika děkanského úřadu (lat., něm.) / 1836–1923
Kronika gymnázia (něm.) / 1872–1917
Kronika střední průmyslové školy papírenské (čes.) / 1959–1983
Kronika zemědělské mistrovské školy (v tom kronika Výchovného ústavu pro mládež Hostinné z let 1968–1984) (čes.) / 1960–1984
Kronika měšťanské školy (něm.) / 1938–1945
Kronika obecné školy II. obvodu (čes.) / 1945–1967
Kronika měšťanské školy dívčí (čes.) / 1945–1948
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1967–1992
Fotoalbum penzionátu OŠ řádu Uršulinek (něm.) / s. d.
Kronika domu pionýrů a mládeže (čes.) / 1975–1983
Kronika 12. oddílu pionýrské skupiny při jedenáctileté střední škole Antonína Zápotockého (čes.) / 1958–1974

Hrnčířské Boudy (něm. Töpferbauden, viz Černý Důl)

Hřibojedy (něm. Siebojed)

Kronika obce (něm.) / 1924–1938

Huntířov (něm. Günthersdorf, od roku 1960 součást obce Vítězná)

Kronika obce (něm.) / 1929–1939 retr.
Kronika obce (čes.) / 1950–1955
Kronika obce (čes.) / 1955–1956
Kronika obecné školy (něm.) / 1836–1911 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1911–1945

Ch

Chotěborky (viz Vilantice)

Chotěvice (něm. Kottwitz)

Kronika obce (něm.) / 1934–1945
Fotoalbum obce s osadou Karlov (něm.) / 1926
Fotoalbum obce s osadou Karlov (něm.) / 1933
Pamětní kniha farního úřadu (něm., lat.) / 1787–1838
Kronika farního úřadu (čes., něm.) / 1836–1927
Kronika obecné školy (něm.) / 1827–1900
Kronika obecné školy (něm.) / 1900–1935
Kronika obecné školy (něm.) / 1935–1945
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1989
Kronika tělovýchovné jednoty Sokol (čes.) / 1958–1960

Choustníkovo Hradiště (něm. Gradlitz)

Kronika obce (něm.) / 1930 retr.
Kniha hostí radnice (něm.) / 1901–1939
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1750–1810
Kronika obecné školy (něm.) / 1912–1944
Rodinná kronika Dorothey Kordiny (něm.) / 1941

Chvaleč (něm. Qualisch)

Kronika obce (něm.) / 1898–1941 retr.
Kronika obce (v tom kronika Zemědělské pokračovací školy Chvaleč 1923–1925) (čes., něm.) / 1923–1930, 1947–1955
Kronika obce (čes.) / 1963–1964 retr.
Kronika obce V. Pfohla (něm.) / 1834
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1751–1833
Pamětní kniha farního úřadu (něm.) / 1814–1830
Kronika farního úřadu (něm.) / 1838–1938
Kronika farní školy (něm.) / 1840–1893
Kronika obecné školy (něm.) / 1893–1945
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1985
Kronika německého kulturního svazu (něm.) / 1930–1938

I

J

Janovice (něm. Johnsdorf, od roku 1981 součást obce Jívka)

Kronika obce (něm.) / 1930–1939 kopie
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1973

Janské Lázně (něm. Johannisbad)

Pamětní kniha městyse (něm.) / 1767–1907
Kronika města (čes.) / 1983 retr.
Kronika obecné školy (čes.) / 1935–1938
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1978

Javorník (něm. Mohren, od roku 1981 součást obce Rudník)

Kronika obce (něm.) / 1925–1938
Kronika obce (čes.) / 1952–1980 retr.
Kronika obce (čes.) / 1980–1988
Fotoalbum obce (něm.) / 1936
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1754
Kronika obecné školy (něm.) / 1870–1932 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1932–1945

Jívka II. (něm. Jibka, od roku 1961 součást obce Jívka)

Kronika obecné školy (něm.) / 1919–1945
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1963

K

Kladruby (něm. Kladern, od roku 1950 součást obce Kohoutov)

Kronika obce (něm.) / 1923–1937

Klášterská Lhota (něm. Mönchsdorf)

Kronika obce (něm.) / 1930–1944
Kronika obce (čes.) / 1955–1963
Kronika obce (čes.) / 1964–1977
Kronika obecné školy (něm.) / 1882–1928
Kronika obecné školy (něm.) / 1928–1945

Kocbeře (něm. Rettendorf)

Kronika obce (něm.) / 1926 retr.
Kronika obce (čes.) / 1952–1966
Kronika obce (čes.) / 1967–1974
Kronika obecné školy (něm.) / 1879–1923
Kronika obecné školy (něm.) / 1923–1945
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1976

Kocléřov (něm. Ketzelsdorf, od roku 1960 součást obce Vítězná)

Kronika obce (něm.) / 1927–1942 retr.
Kronika obce (čes.) / 1957–1964
Fotoalbum obce (čes.) / 1957–1964
Pamětní kniha farního úřadu (něm.) / 1749–1832
Kronika farní školy (něm.) / 1822–1924 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1924–1944
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1951
Kronika střední školy (čes.) / 1948–1968

Kohoutov (něm. Koken)

Kronika obce (čes.) / 1955–1980
Kronika farního úřadu (něm.) / 1836–1935
Kronika obecné školy (něm.) / 1917–1944
Kronika národní školy (čes.) / 1945–1965
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1965–1976
Fotoalbum školy (čes.) / 1948–1976

Komárov (něm. Komar, od roku 1960 součást obce Vítězná)

Kronika obce (něm.) / 1922–1936
Kronika obce (čes.) / 1955–1959
Fotoalbum obce (čes.) / 1945–1959
Kronika obecné školy (něm.) / 1883–1918 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1918–1942

Královec (něm. Königshan)

Pamětní kniha obce (něm.) / 1736–1883
Kronika obce (něm.) / 1922–1937
Fotoalbum obce (něm.) / 1931
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1976

Království I. (něm. Königreich I. Theil, dnes součást obce Kocbeře)

Kronika obce (něm., čes.) / 1930, 1952 retr.

Krausovy Boudy (něm. Krausebauden, od roku 1960 součást obce Špindlerův Mlýn)

Kronika obce (něm.) / 1871–1941
Kronika obecné školy (něm.) / 1884–1922
Kronika obecné školy (něm.) / 1922–1945

Krausovy Boudy-Přední Krausovy Boudy (něm. Vorder-Krausebauden)

Kronika obecné školy (něm.) / 1880–1913 retr.

Kuks (něm. Kukus)

Kronika obce (něm.) / 1923–1942 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1843–1922
Kronika obecné a měšťanské školy (něm.) / 1880–1911
Kronika obecné a měšťanské školy (něm.) / 1911–1938
Kronika obecné školy (čes.) / 1920–1940
Kronika obecné a měšťanské školy (čes.) / 1945–1974
Kronika národní školy (čes.) / 1948–1951
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1974–1997
Fotokronika obecné školy (čes.) / 1946–1997

Kunčice nad Labem (něm. Pelsdorf)

Kronika obce (čes.) / 1949–1958
Fotoalbum obce (něm.) / 1925
Kronika obecné školy (něm.) / 1886–1940
Kronika obecné školy (v tom kronika Obecné školy Harta 1945–1962) (čes.) / 1919–1962
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1986

Kyje (něm. Kaile, od roku 1949 součást obce Hajnice)

Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1951

L

Lampertice (něm. Lampersdorf)

Kronika obce (něm.) / 1924–1934
Kronika farní školy (něm.) / 1827–1904
Kronika obecné školy (něm.) / 1890–1945
Kronika obecné školy (něm.) / 1914–1918
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1968
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1968–1976

Lánov (viz Prostřední Lánov)

Lanžov

Kronika obce (čes.) / 1924–1984 retr.
Pamětní kniha farního úřadu (lat., čes.) / 1716–1768

Lhota u Trutnova (něm. Wellhota, od roku 1981 součást města Trutnov)

Kronika sboru dobrovolných hasičů (něm.) / 1895–1938

Libeč (něm. Gabersdorf, od roku 1981 součást města Trutnov)

Kronika obce (něm.) / 1925
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1976

Libňatov

Kronika obce (čes.) / 1923–1939
Kronika obce (čes.) / 1941–1967
Kronika obce (čes.) / 1972–1980

Libotov (něm. Liebthal)

Kronika obce (něm.) / 1929–1938 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1881–1944 retr.

Lipnice (od roku 1981 součást města Dvůr Králové nad Labem)

Kronika obce (čes.) / 1923–1936, 1957–1977
Kronika obce (čes.) / 1978–1985
Kronika obecné školy (čes.) / 1912–1940, 1945–1975
Kronika obecné školy (čes.) / 1940–1945

Litič (něm. Littitsch)

Kronika obce (něm.) / 1928, 1940 retr.

M

Malá Úpa (viz také Horní Malá Úpa)

Kronika obce (čes.) / 1961–1980 retr.
Fotoalbum obce (čes.) / 1977–1980

Malé Svatoňovice

Kronika obce (čes.) / 1888 retr.
Kronika obce (čes.) / 1938 retr.
Kronika obce (čes.) / 1939–1945
Kronika obce (čes.) / 1946–1956
Kronika obce (čes.) / 1957–1969
Kronika obce (čes.) / 1970–1991
Kronika obecné školy (čes.) / 1870–1940, 1945–1948
Kronika obecné školy (čes.) / 1940–1945
Kronika měšťanské školy (čes.) / 1929–1940
Kronika národní školy (čes.) / 1949–1953
Kronika střední školy (čes.) / 1949–1980
Kronika bratrstva k uctění nejsvětějšího srdce Ježíše a P. Marie a bratrstvo živého Růžence (čes.) / 1866–1904

Markoušovice (něm. Markausch, od roku 1981 součást obce Velké Svatoňovice)

Kronika obce (něm.) / 1899–1942 retr.
Kronika farního úřadu (něm.) / 1836–1916 (1958)
Kronika farního úřadu (něm.) / 1840–1915
Kronika obecné školy (něm.) / 1875–1877
Kronika obecné školy (něm.) / 1917–1942
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1972

Maršov u Úpice

Kronika obce (čes.) / 1870–1938 (1982)
Kronika obce (čes.) / 1957 retr.
Kronika obce (čes.) / 1975
Kronika obce (čes.) / 1981–1984
Kronika obecné školy (čes.) / 1884–1930
Kronika obecné školy (čes.) / 1930–1940

Maršov I. (něm. Marschendorf I., od roku 1950 Dolní Maršov, od roku 1960 součást města Svoboda nad Úpou)

Kronika obce (něm., čes.) / 1924–1936, 1955
Kronika obce (něm.) / 1941 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1886–1945
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1972
Kronika živnostenské pokračovací školy (něm.) / 1900–1913 retr.

Maršov II. (něm. Marschendorf II., od roku 1950 Dolní Maršov, od roku 1960 součást města Svoboda nad Úpou)

Kronika obce (něm.) / 1926

Maršov III. (něm. Marschendorf III., od roku 1950 Dolní Maršov, od roku 1960 součást města Svoboda nad Úpou)

Kronika obce (něm.) / 1923 kopie

Maršov IV. (něm. Marschendorf IV., viz také Horní Maršov)

Kronika obce (něm.) / 1889–1937
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1749–1837
Kronika farního úřadu (něm.) / 1839–1945 (1950)

Mladé Buky (něm. Jungbuch)

Kronika obce (něm.) / 1837–1859
Kronika obce (něm.) / 1907–1929
Kronika obce (něm.) / 1928–1938
Kronika obce (čes.) / 1945–1988
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1785–1844 (1922)
Protokoly mladobucké fary s historií fary, kostela a okolí (lat., něm.) / 1774–1838
Kronika střední školy (čes.) / 1950–1970
Kronika střední školy (čes.) / 1951–1952
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1965–1972
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1970–1985
Kronika zemědělského odborného učiliště (v tom kronika Středního odborného učiliště Fořt 1980–1984) (čes.) / 1958–1984
Kronika zvláštní školy (čes.) / 1951–1965

Mostek (něm. Mastig)

Fotoalbum obce (něm.) / 1932
Kronika měšťanské školy se sídlem v Bílé Třemešné (čes.) / 1929–1940, 1945–1950
Kronika měšťanská školy se sídlem v Bílé Třemešné (čes.) / 1940–1945
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1971–1986

N

Německá Brusnice (něm. Deutsch-Prausnitz, viz Hajnice)

Nemojov (roku 1950 vznikla obec sloučením Dolního, Horního a Nového Nemojova)

Kronika obce (čes.) / 1952–1981
Kronika obecné školy (čes.) / 1909–1917
Kronika obecné školy (čes.) / 1918–1925
Kronika obecné školy (čes.) / 1925–1929, 1935–1936
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1960
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1960–1977

Nové Lesy (od roku 1981 součást obce Bílá Třemešná)

Kronika obecné školy (čes.) / 1899–1937
Kronika obecné školy (čes.) / 1938–1963

Nové Zámky (něm. Neuschloß, viz Dolní Olešnice)

O

Odolov (od roku 1981 součást obce Malé Svatoňovice)

Kronika obce (čes.) / 1929–1989 retr.
Fotokronika obce (čes.) / 1962–1982
Kronika sboru dobrovolných hasičů (čes.) / 1892–1947
Kronika společenské besedy Svornost (čes.) / 1885–1912

Olešnické Debrné (něm. Oels-Döberney, od roku 1960 součást obce Mostek)

Kronika obce (něm.) / 1924–1936 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1884–1944

P

Pec pod Sněžkou (něm. Petzer, také Velká Úpa III.)

Kronika obce (něm.) / 1922–1940 retr.
Kronika obce (čes.) / 1959 retr., kopie
Kronika obce (čes.) / 1959 retr., kopie
Kronika obce (čes.) / 1960 retr., kopie
Kronikářské zápisy (čes.) / 1972–1978
Kronika obecné školy (něm.) / 1882–1930
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1978
Kronika dětské ozdravovny (čes.) / 1945–1983

Petrovice (od roku 1981 součást obce Malé Svatoňovice)

Kronika obce (čes.) / 1923–1988

Petříkovice (něm. Petersdorf, od roku 1963 součást obce Chvaleč)

Kronika obecné školy (něm.) / 1894–1944

Pilníkov (něm. Pilnikau a Pilsdorf)

Kronika obce Pilníkov II. (něm.) / 1792–1911
Kronika obce (čes.) / 1961–1984
Fotoalbum obce (něm.) / 1932
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1952
Kronika měšťanské školy (čes.) / 1946–1980
Minulostí obcí panství vlčického a obce Pilníkova od E. Krause (čes.) / 1959

Poříčí u Trutnova (něm. Parschnitz, od roku 1947 součást města Trutnov)

Kronika obce (něm.) / 1920–1938
Kronika obecné školy chlapecké (něm.) / 1896–1945
Kronika obecné školy chlapecké (něm.) / 1914–1918
Kronika obecné školy dívčí (něm.) / 1918–1932 retr.
Kronika obecné školy (čes.) / 1931–1953
Kronika měšťanské školy (čes.) / 1945–1975

Prkenný Důl (něm. Brettgrund, od roku 1949 součást města Žacléř)

Kronika obce (čes.) / 1947–1949

Prosečné (něm. Proschwitz)

Kronika obce (něm.) / 1922–1938
Kronika obce (čes.) / 1947–1956
Kronika kostela (něm.) / 1907–1944
Kronika filiální školy (něm.) / 1787–1895
Kronika obecné školy (čes.) / 1927–1938
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1956
Kronika mateřské školy (něm.) / 1905–1935
Kronika osvětové besedy (čes.) / 1956–1966

Prostřední Lánov (něm. Mittel-Langenau, od roku 1960 Lánov)

Kronika obce (něm.) / 1922 retr.
Kronika obce (něm.) / 1931–1934 retr.
Kronika obce (čes.) / 1954–1959
Kronika obce (čes.) / 1959–1994
Kronika obecné školy (něm.) / 1885–1931
Kronika obecné školy (něm.) / 1931–1945
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1956
Kronika osmileté střední školy (čes.) / 1956–1986

Přední Krausovy Boudy (něm. Vorder-Krausebauden, viz Krausovy Boudy)

Q

R

Radeč (něm. Raatsch, od roku 1981 součást města Úpice)

Kronika obce (něm.) / 1924–1938
Kronika obecné školy (něm.) / 1842–1891
Kronika obecné školy (něm.) / 1892–1939

Radvanice (něm. Radowenz)

Kronika obce (něm.) / 1888–1921
Kronika obce (čes.) / 1975 retr.
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1976
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1976–1990
Kronika loutkářského spolku (čes.) / 1970–1974

Rtyně v Podkrkonoší

Kronika obce (čes.) / 1923–1925 opis
Kronika obce (čes.) / 1926–1933 opis
Kronika obce (čes.) / 1933–1936 opis
Kronika obce (čes.) / 1923–1933 retr.
Kronika obce (čes.) / 1933–1936, 1946
Kronika obce (čes.) / 1945–1951
Kronika obce (čes.) / 1952–1956
Kronika obce (čes.) / 1957–1962
Kronika obce (čes.) / 1959–1967
Kronika obce (čes.) / 1963–1967
Kronika obce (čes.) / 1968–1976
Kronika obce (čes.) / 1977–1979
Kronika obce (čes.) / 1980–1986
Kronika města (čes.) / 1987–1989
Kronika města (čes.) / 1991
Kronika města (čes.) / 1992
Kronika města (čes.) / 1993
Kronika města (čes.) / 1994
Opisy pramenů k dějinám obce (čes.) / 1930
Opisy pramenů k dějinám obce (čes.) / 1979
Kronika obce se zápisy z let 1937–1944 (čes.) / 1979
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1721–1836
Kronika obecné školy (čes.) / 1873–1924, 1946–1952
Kronika měšťanské školy (čes.) / 1909–1925
Kronika obecné a měšťanské školy (čes.) / 1925–1929
Kronika obecné a měšťanské školy (čes.) / 1925–1929
Kronika obecné a měšťanské školy (čes.) / 1929–1940, 1945–1974
Kronika obecné a měšťanské školy (čes.) / 1940–1945
Kronika muzejního spolku (vlastivěda obce) (čes.) / 1933–1936
Kronika strany národních socialistů, spolku Rychetský (čes.) / 1930–1938
Kronika hospodářsko-řemeslnické besedy (čes.) / 1886–1894
Kronika spolku divadelních ochotníků (čes.) / 1883–1944
Kronika spolku divadelních ochotníků (čes.) / 1944–1995

Rudník (něm. Hermannseifen, Heřmanovy Sejfy)

Kronika obce (něm.) / 1924–1938
Kronika obce (čes.) / 1946–1957
Kronika obce (čes.) / 1957–1984
Pamětní kniha evangelického farního úřadu (lat., něm.) / 1783–1819
Kronika obecné školy evangelické (něm.) / 1848 torzo
Kronika obecné školy (čes.) / 1926–1938
Kronika obecné školy – jih (něm.) / 1938–1945
Kronika obecné školy – sever (čes.) / 1945–1953
Kronika obecné školy – jih (čes.) / 1945–1951 retr.
Kronika obecné školy – jih (čes.) / 1951–1961
Fotoalbum obecné školy (čes.) / 1956–1959
Fotoalbum obecné školy (čes.) / 1958

Rýchory (něm. Rehorn, od roku 1950 součást města Žacléř)

Kronika obce (něm.) / 1923–1941
Fotoalbum obce (něm.) / 1934
Kronika obecné školy (něm.) / 1914–1942

Ř

S

Sklenářovice (něm. Glasendorf, od roku 1955 součást obce Mladé Buky)

Kronika obce (něm.) / 1922–1944
Kronika obecné školy (něm.) / 1837–1930 retr.

Slemeno (od roku 1981 součást obce Dolní Kalná)

Kronika obce (čes.) / 1935–1945
Kronika obce (čes.) / 1973–1982

Souvrať (něm. Anseith, od roku 1960 součást obce Mostek)

Kronika obce (něm.) / 1930 retr.
Fotoalbum obce (něm.) / 1930–1931

Stanovice (něm. Stangendorf, od roku 1960 součást obce Kuks)

Kronika obce (něm.) / 1931–1945

Staré Buky (něm. Altenbuch)

Kronika obce (něm.) / 1923–1937
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1790–1834
Kronika farního úřadu (něm.) / 1836–1933
Kronika farní školy (něm.) / 1836–1893 retr.
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1979

Starobucké Debrné (něm. Altenbuch-Döbernei, od roku 1960 součást obce Nemojov)

Kronika obce (čes.) / 1924–1948
Kronika obce (čes.) / 1948–1960
Kronika obecné školy (něm.) / 1883–1921

Starý Rokytník (něm. Alt-Rognitz, od roku 1981 součást města Trutnov)

Kronika obce (čes.) / 1946–1961
Kronika obce (čes.) / 1961–1974
Kronika obce (čes.) / 1974–1977
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1776–1840
Kronika obecné školy (něm.) / 1882–1906 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1906–1931

Starý Sedloňov (něm. Alt-Sedlowitz, od roku 1949 součást obce Markoušovice, od roku 1981 součást obce Velké Svatoňovice)

Kronika obce (něm.) / 1923–1935
Kronika obce (čes.) / 1945–1961

Strážkovice (od roku 1981 součást obce Malé Svatoňovice)

Kronika obce (čes.) / 1923–1951
Kronika obce (čes.) / 1939–1944, 1951–1984
Kronika tělovýchovné jednoty Sokol (čes.) / 1934–1948

Strážné (něm. Pommerndorf)

Kronika obce (něm.) / 1920–1940 kopie

Studnice (něm. Dreiborn, od roku 1950 součást obce Horní Vernéřovice)

Kronika obecné školy (něm.) / 1894–1939 retr.
Kronika národní školy (čes.) / 1952–1957 retr.

Suchovršice (něm. Saugwitz)

Kronika obce (čes.) / 1924–1972
Kronika obce (čes.) / 1971–1980 retr.
Kronika obce (čes.) / 1981–1994

Svoboda nad Úpou (něm. Freiheit)

Kronika města (něm.) / 1837–1914
Kronika města (něm.) / 1922–1934
Kronika města (čes.) / 1951–1988
Pamětní kniha farního úřadu (lat., něm.) / 1774–1839
Kronika obecné školy (něm.) / 1843–1883 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1843–1894 retr.
Kronika zvláštní školy (čes.) / 1951–1989
Kronika tělovýchovného a hasičského spolku (něm.) / 1868–1899
Kronika místní organizace KSČ (čes.) / 1945

Š

Špindlerův Mlýn (něm. Spindelmühle)

Kronika obce (něm.) / 1922–1936
Kronika obce (čes.) / 1945–1988
Kronika triviální školy (něm.) / 1826–1870 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1874–1917

T

Trotina

Kronika obce (čes.) / 1926
Kronika obce (čes.) / 1976–1982 retr.
Kronika obecné školy (čes.) / 1939–1945

Trutnov (něm. Trautenau)

Kronika města Simona Hüttela (něm., lat., čes.) / (1484) 1578–1601 retr.
Opis kroniky Simona Hüttela (něm.) / 1654–1673 retr.
Kronika města a panství Trutnova od Johanna Valentina Baudische ze Zlaté Olešnice s opisy Hüttelovy kroniky, včetně pověstí (něm.) / 1663–1882 retr.
Opis pověstí Simona Hüttela (něm.) / 19. stol.
Kronika města a panství Trutnova a Žacléře (něm.) / 1830–1873
Kronika města (něm.) / 1874–1894
Kronika města (něm.) / 1894–1904
Kronika města (něm.) / 1905–1914
Kronika města (něm.) / 1914–1918
Kronika města (něm.) / 1918–1924
Kronika města (něm.) / 1924–1929
Index ke kronikám (něm.) / 1874–1929
Kronika města Oskara Nimsche (něm.) / 1926–1938 retr.
Kronika města se zápisy z let 1945–1952 (čes.) / 1954
Kronika města (čes.) / 1958
Kronika města (čes.) / 1959
Kronika města (čes.) / 1960
Kronika města (čes.) / 1961
Kronika města (čes.) / 1962
Kronika města (čes.) / 1963
Kronika města (čes.) / 1964
Kronika města (čes.) / 1965
Kronika města (čes.) / 1966
Kronika města (čes.) / 1967
Kronika města (čes.) / 1968
Kronika města (čes.) / 1969
Kronika města (čes.) / 1970
Kronika města (čes.) / 1971
Kronika města (čes.) / 1972
Kronika města (čes.) / 1973
Kronika města (čes.) / 1974
Kronika města (čes.) / 1975
Kronika města (čes.) / 1976
Kronika města (čes.) / 1977
Kronika města (čes.) / 1978
Kronika města (čes.) / 1979
Kronika města (čes.) / 1980
Kronika města (čes.) / 1981
Kronika města (čes.) / 1982
Kronika města (čes.) / 1983
Kronika města (čes.) / 1984
Kronika města (čes.) / 1985
Kronika města (čes.) / 1986
Kronika města (čes.) / 1987
Kronika města (čes.) / 1988
Kronika města (čes.) / 1989
Kronika města (čes.) / 1990
Kronika města (čes.) / 1991
Kronika města (čes.) / 1992
Kronika města (čes.) / 1993
Fotoalbum města (čes.) / 1974
Fotoalbum města (čes.) / 1975
Fotoalbum města (čes.) / 1976
Fotoalbum města (čes.) / 1977
Fotoalbum města (čes.) / 1978
Fotoalbum města (čes.) / 1979
Fotoalbum města (čes.) / 1980
Fotoalbum města (čes.) / 1981
Fotoalbum města (čes.) / 1982
Fotoalbum města (čes.) / 1983
Fotoalbum města (čes.) / 1984
Fotoalbum města (čes.) / 1985
Fotoalbum města (čes.) / 1986
Fotoalbum města (čes.) / 1987
Fotoalbum města (čes.) / 1988
Fotoalbum města (čes.) / 1989
Fotoalbum města (čes.) / 1990
Fotoalbum města (čes.) / 1991
Fotoalbum města (čes.) / 1992
Fotoalbum města (čes.) / 1993
Pamětní kniha děkanského úřadu (lat., něm.) / 1750–1787 retr., kopie
Kronika děkanského úřadu (něm.) / 1827–1853 kopie
Kronika děkanského úřadu (něm.) / 1885–1936 kopie
Kronika gymnázia (čes.) / 1920–1933
Kronika gymnázia (čes.) / 1933–1940, 1945–1947
Kronika střední zdravotnické školy (čes.) / 1971–1975
Kronika střední zdravotnické školy (čes.) / 1975–1979
Kronika střední zdravotnické školy (čes.) / 1979–1984
Kronika okresní politické školy (čes.) / 1950–1951
Kronika školy pro ženská povolání (něm.) / 1929–1941
Kronika školy pro ženská povolání (něm.) / 1940–1945
Kronika triviální školy (něm.) / 1790–1853
Kronika triviální školy (něm.) / 1853–1888
Kronika obecné a měšťanské školy chlapecké I. obvodu (něm.) / 1893–1944
Kronika měšťanské školy chlapecké I. obvodu (čes.) / 1945–1961
Kronika obecné školy chlapecké II. obvodu (něm.) / 1890–1945
Kronika měšťanské školy chlapecké II. obvodu (čes.) / 1945–1952
Kronika obecné a měšťanské školy dívčí I. obvodu (něm.) / 1929–1943
Kronika měšťanské školy dívčí I. obvodu (čes.) / 1945–1975
Kronika měšťanské školy dívčí II. obvodu (něm.) / 1925–1944
Kronika obecné a měšťanské školy (čes.) / 1919–1938
Kronika obecné školy chlapecké (čes.) / 1945–1953
Kronika obecné školy U kapličky (čes.) / 1946–1953
Kronika obecné školy Chřiblice (čes.) / 1946–1953
Kronika osmileté střední školy (čes.) / 1959–1981
Kronika 1. ZDŠ (čes.) / 1961–1974
Kronika 1. ZDŠ (čes.) / 1974–1984
Kronika 4. ZDŠ (čes.) / 1976–1990
Kronika zvláštní školy (čes.) / 1947–1971
Kronika zvláštní školy (čes.) / 1971–1985
Kronika zvláštní školy (čes.) / 1968–1982
Fotokronika 4. ZDŠ (čes.) / 1968–1970
Fotokronika 4. ZŠ (čes.) / 1982–1988
Fotokronika 4. ZŠ (čes.) / 1987–1989
Kronika spolku vysloužilých dělostřelců (něm.) / 1906–1909
Pamětní kniha výstřižků a programů hudebního spolku Harmonia (něm.) / 1891–1921
Kniha výstřižků k dějinám města E. Majera (čes.) / 1905–1937
Kniha výstřižků k dějinám města E. Majera (čes.) / 1929–1945
Kronika lyžařského můstku (čes.) / 1961–1971
Kronika tělovýchovné jednoty Lokomotiva – oddílu košíkové (čes.) / 1973–1976 retr.
Kronika tělovýchovné jednoty Lokomotiva – oddílu basketbalu (čes.) / 1976–1982 retr.
Kronika tělovýchovné jednoty Lokomotiva – turistického oddílu mládeže (čes.) / 1983–1986
Kronika tělovýchovné jednoty Lokomotiva (čes.) / 1984–1986
Kronika tělovýchovné jednoty Lokomotiva (čes.) / 1987–1988
Kronika tělovýchovné jednoty Lokomotiva (čes.) / 1989–1992
Kronika tělovýchovné jednoty Lokomotiva – dětský sportovní tábor (čes.) / 1986–1992
Kronika turistického oddílu mládeže odboru turistiky tělovýchovné jednoty Lokomotiva (čes.) / 1981–1984
Kronika turistických akcí odboru turistiky tělovýchovné jednoty Lokomotiva (čes.) / 1981–1984
Fotokronika okresního úřadu (čes.) / 1990–1992
Fotoalbum okr. spartakiády (čes.) / 1965

Trutnov-Bojiště (něm. Hohenbruck)

Kronika obecné školy (něm.) / 1908–1916
Kronika brigády socialistické práce ošetřovatelek dojnic JZD (čes.) / 1961–1976

Trutnov-Dolní Staré Město (něm. Nieder-Altstadt)

Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1975

Třebihošť

Kronika obce (čes.) / 1937–1976 retr.
Kronika obce a osady Horní Dehtov (čes.) / 1977–1989
Kronika obecné školy (čes.) / 1852–1936
Kronika školy (čes.) / 1940–1945
Kronika obecné školy (čes.) / 1936–1951

U

Úpice

Kronika města (něm., čes.) / 1838
Paměti města (čes.) / 1918–1931 kopie
Paměti města (čes.) / 1931–1936 kopie
Paměti města (čes.) / 1937
Paměti města (čes.) / 1941–1943
Kronika města (čes.) / 1945–1955 kopie
Kronika města se zápisy z let 1938–1944 (čes.) / 1955 kopie
Kronika města (čes.) / 1956
Kronika města (čes.) / 1957
Kronika města (čes.) / 1958
Kronika města (čes.) / 1959
Kronika města (čes.) / 1960
Kronika města (čes.) / 1961
Kronika města (čes.) / 1962
Kronika města (čes.) / 1963
Kronika města (čes.) / 1964
Kronika města (čes.) / 1965
Kronika města (čes.) / 1989–1992
Kronika města (čes.) / 1993–1995
Kronika města (čes.) / 1996
Kronika města (čes.) / 1997
Pamětní kniha farního úřadu (čes., něm., lat.) / 1756–1897
Kronika farního úřadu (čes., něm.) / 1836–1863
Kronika farního úřadu (čes., něm.) / 1881–1925
„Prospěšný potok vod“ (čes.) / 1734–1881 opis
Index k farní kronice (čes., něm.) / 1836–1863
Kronika farní školy (něm., čes.) / 1788–1841
Kronika farní školy (něm., čes.) / 1842–1886
Kronika obecné a měšťanské školy chlapecké (čes.) / 1887–1918
Kronika obecné a měšťanské školy chlapecké (čes.) / 1918–1928
Kronika obecné a měšťanské školy chlapecké (čes.) / 1929–1939
Kronika obecné školy dívčí (čes.) / 1886–1907
Kronika měšťanské školy dívčí (čes.) / 1902–1932
Kronika obecné a měšťanské školy dívčí (čes.) / 1940–1945
Kronika obecné školy I. obvodu (čes.) / 1945–1953
Kronika obecné školy II. obvodu (čes.) / 1932–1940
Kronika obecné školy II. obvodu (čes.) / 1940–1945
Kronika obecné školy II. obvodu (čes.) / 1945–1953
Kronika 1. střední školy (čes.) / 1948–1971
Kronika zvláštní školy (čes.) / 1948–1988
Pamětní kniha rybářského spolku pro Úpici a okolí (čes.) / 1929–1964 retr., kopie
Pamětní kniha Klubu čes. turistů (čes.) / 1921–1943
Pamětní kniha Sport-Boxing-Clubu (čes.) / 1933–1942
Pamětní kniha dělnické tělovýchovné jednoty (čes.) / 1934–1938
Pamětní kniha spolku Úpavan (čes.) / 1899–1935

V

Velká Úpa I. (něm. Groß-Aupa I., od roku 1960 součást obce Pec pod Sněžkou)

Kronika obce (něm.) / 1889–1941
Kronika obecné školy (něm.) / 1769–1891
Kronika obecné školy (něm.) / 1891–1944

Velká Úpa III. (něm. Groß-Aupa III.-Petzer, viz Pec pod Sněžkou)

Velké Svatoňovice

Kronika obce (čes.) / 1923–1961
Kronika obce (čes.) / 1962–1973
Kronika obce (čes.) / 1974–1986
Kronika obecné školy (čes.) / 1873–1898 retr.
Kronika obecné školy (čes.) / 1898–1940, 1946–1949
Kronika obecné školy (čes.) / 1939–1946
Kronika osmileté střední školy (čes.) / 1949–1978
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1978–1990
Pamětní kniha režiséra ochotnického divadla (čes.) / 1942–1948
Kronika závodního klubu dolu Zdeněk Nejedlý (čes.) / 1949–1969
Kronika závodního klubu dolu Zdeněk Nejedlý (čes.) / 1969–1980

Velký Vřešťov

Kronika městyse (čes.) / 1904–1939, 1948 retr.
Kronika obce (čes.) / 1949–1959 retr.
Kronika obce (čes.) / 1960–1992
Kronika farního úřadu (něm., čes.) / 1850–1932
Kronika obecné školy (čes.) / 1926–1939

Verdek (od roku 1981 součást města Dvůr Králové nad Labem)

Kronika obecné školy (čes.) / 1935–1961

Vilantice

Kronika obce (čes.) / 1923–1937 retr., kopie
Kronika obce (čes.) / 1938–1961 kopie
Kronika obce (čes.) / 1961–1964 kopie
Kronika obce (čes.) / 1965–1979 kopie

Vilantice-Chotěborky

Kronika farní školy (čes.) / 1724–1848
Kronika farní školy (čes.) / 1848–1924
Kronika obecné školy (čes.) / 1940–1945

Vítězná

Kronika obce (čes.) / 1965–1988
Přílohy ke kronice (čes.) / 1974–1977
Přílohy ke kronice (čes.) / 1978–1982
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1968–1974
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1974–1979

Vlčice (něm. Wildschütz)

Kronika obce (čes.) / 1978–1979
Kronika obce (čes.) / 1980–1981
Kronika obce (čes.) / 1982
Kronika farní školy (něm.) / (1790) 1825–1902
Kronika obecné školy (něm.) / 1902–1945
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1984

Vlčkovice (viz také Horní a Dolní Vlčkovice)

Kronika obce (čes.) / 1977–1983
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1968–1983

Volanov (něm. Weigelsdorf, od roku 1947 součást města Trutnov)

Kronika obecné školy (něm.) / 1873–1904
Kronika obecné školy (něm.) / 1904–1944

Voletiny (něm. Wolta, od roku 1981 součást města Trutnov)

Kronika obce (něm.) / 1922–1928
Kronika obce (něm.) / 1929–1944
Kronika obecné školy (něm.) / 1820–1911
Kronika obecné školy (něm.) / 1911–1938
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1972
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1972–1982

Volský Důl (něm. Ochsengraben, od roku 1951 součást obce Krausovy Boudy, od roku 1960 součást obce Špindlerův Mlýn)

Kronika obce (něm.) / 1924 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / 1889–1931

Vrchlabí (něm. Hohenelbe)

Kronika města (něm.) / 1830–1834 retr.
Kronika města (něm.) / 1930–1937
Kronika města (čes.) / 1971
Kronika města (čes.) / 1972
Kronika města (čes.) / 1974
Kronika města (čes.) / 1976
Kronika města (čes.) / 1977
Kronika města (čes.) / 1978
Kronika města (čes.) / 1979
Kronika města (čes.) / 1980
Kronika města (čes.) / 1981
Kronika města (čes.) / 1982
Kronika města (čes.) / 1983
Kronika mariánské družiny dívek (něm.) / 1910–1933
Pamětní kniha děkanského úřadu (něm., lat.) / 1636–1771
Pamětní kniha děkanského úřadu (něm., lat.) / (1684) 1704–1836
Kronika obecné a měšťanské školy (něm.) / 1892–1893
Kronika obecné a měšťanské školy (něm.) / 1894–1903
Kronika obecné a měšťanské školy (historie Vrchlabí) (něm.) / 1904–1918
Kronika obecné a měšťanské školy (něm.) / 1918–1931
Kronika obecné a měšťanské školy (něm.) / 1938–1945
Kronika obecné a měšťanské školy (vrchlabská vlastivěda sepsaná ředitelem měšťanské školy Josefem Kindlerem) (něm.) / 1884
Kronika živnostenské pokračovací školy (něm.) / (1878) 1883–1925
Kronika měšťanské školy – sever (čes.) / (1945) 1946–1957
Kronika obecné a měšťanské školy – Komenského (čes.) / 1945–1953
Kronika základní devítileté školy (čes.) / 1965–1982
Kronika základní školy (čes.) / 1982–1985
Kronika základní školy (čes.) / 1985–1989
Kronika odborné tkalcovské školy (něm.) / 1873–1943
Kronika odborné tkalcovské školy – kniha návštěv (něm.) / 1894–1944
Kronika zvláštní školy (čes.) / 1951–1970
Kronika německého pěveckého spolku (něm.) / 1856–1897
Kronika německého pěveckého spolku (něm.) / 1897–1924
Kronika německého pěveckého spolku (něm.) / 1926–1932
Fotoalbum německého pěveckého spolku (něm.) / s. d.
Fotoalbum německého pěveckého spolku z účasti spolku na čtyřsetletém výročí založení města (něm.) / 1933
Pamětní kniha cechu horníků (něm.) / 1684–1811
Kronika rodiny Rotterů (něm.) / zač. 20. stol.
Kronika městské hudební školy a orchestrálního sdružení (čes.) / 1946–1949, 1958–1959
Kronika Strojklubu (čes.) / 1972–1975
Kronika Strojklubu (čes.) / 1976–1978
Kronika Strojklubu (čes.) / 1978–1982
Kronika spojeného závodního klubu revolučního odborového hnutí (čes.) / 1982–1985
Kronika spojeného závodního klubu revolučního odborového hnutí (čes.) / 1985–1988
Kronika spojeného závodního klubu revolučního odborového hnutí (čes.) / 1989–1991
Fotokronika divadelního souboru ŠÍR (čes.) / 1957–1958
Kronika okresního pionýrského domu (čes.) / 1951–1974
Kronika domu pionýrů a mládeže (čes.) / 1975–1981
Kronika domu pionýrů a mládeže – městského pionýrského tábora (čes.) / 1981–1983
Kronika domu pionýrů a mládeže (čes.) / 1986–1989
Kronika domu pionýrů a mládeže – oddělení tělesné výchovy a turistiky (čes.) / 1974–1982
Kronika domu pionýrů a mládeže – oddělení tělesné výchovy a turistiky (čes.) / 1982–1984
Památník četnické stanice (něm., čes.) / 1849–1948
Kronika BSP výrobního družstva Vkus (čes.) / 1973–1987

W

X

Y

Z

Záboří (něm. Saborsch, od roku 1960 součást obce Vítězná)

Kronika obce (něm.) / 1924–1938
Kronika obce (čes.) / 1953–1960
Kronika obecné školy (něm.) / 1898–1944
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1962

Zboží (něm. Rennzähn, od roku 1964 součást města Dvůr Králové nad Labem)

Kronika obce (něm.) / 1927–1938 retr.
Kronika obce (čes.) / 1953 retr.
Kronika obecné školy (něm.) / (1867) 1904–1945
Kronika obecné školy (čes.) / 1945–1961

Zlatá Olešnice (něm. Goldenöls)

Pamětní kniha farního úřadu (něm.) / 1787–1840
Kronika obecné školy (něm.) / 1894–1943

Ž

Žacléř (něm. Schatzlar)

Kronika města (něm.) / 1912–1942
Kronika města (čes.) / (1945) 1962–1965, 1967–1976
Kronika města (čes.) / 1978–1984
Kronika farního úřadu (něm., lat.) / 1836–1948
Kronika I. obecné školy (něm.) (1863) / 1872–1905, 1920–1938
Kronika měšťanské školy chlapecké (něm.) / 1895–1944
Kronika živnostenské školy pokračovací (něm.) / (1888) 1892–1939
Fotoalbum stavby družiny mládeže (čes.) / 1968
Kronika divadelního kroužku závodního klubu dolu Jan Šverma (čes.) / 1957–1964
Kronika spolku divadelních ochotníků SVOBODA (čes.) / 1923–1937
Kronika spolku divadelních ochotníků SVOBODA (čes.) / 1919–1931, 1946–1951

Ždírnice

Kronika obce (čes.) / 1923–1945
Kronika obce (čes.) / 1957–1986 retr.
Kronika obecné školy (čes.) / 1883–1939
Kronika obecné školy (čes.) / 1940–1974

Žirecká Podstráň (něm. Leuten, od roku 1961 součást města Dvůr Králové nad Labem)

Kronika obce (něm.) / 1927–1932

Žireč (něm. Schurz, od roku 1964 součást města Dvůr Králové nad Labem)

Kronika obce (něm.) / 1927–1936
Kronika obecné školy (čes.) / 1920–1972


©  Státní okresní archiv Trutnov,  2008
aktualizováno dne  12. 02. 2008