Přehled skupin

I. Ústřední úřady a jejich odborné organizace a zařízení
II. Politická správa
III. Okupační politická správa
IV. Finanční správa
V. Soudní správa
VI. Státní notářství a notáři
VII. Samospráva
 a) Okresní, městská a obecní do roku 1945
 b) Okresní, městská a obecní po roce 1990
VIII. Národní výbory
IX. Jiné úřady okresní a místní působnosti
X. Církevní správa
XI. Školská správa a školy
 a) Okresní školní výbory a úřady
 b) Újezdní školní rady
 c) Místní školní rady
 d) Farní, filiální, triviální a obecné školy
 e) Měšťanské školy
 f) Obecné a měšťanské školy
 g) Národní a střední školy
 h) Základní školy (ZŠ a ZDŠ)
 ch) Zvláštní školy
 i) Mateřské školy
 j) Učňovské, živnostenské a střední školy
XII. Cechy, společenstva, družstva
 a) Cechy
 b) Společenstva
 c) Družstva
 d) Peněžní ústavy (záložny, spořitelny)
 e) Zemědělská družstva
XIII. Spolky
 a) Branné, vojenské, střelecké spolky a organizace
 b) Sportovní, tělovýchovné spolky a organizace
 c) Kulturní, osvětové, školské, vzdělávací, zájmové spolky a instituce
 d) Čtenářské, divadelní, hudební, pěvecké a zábavné spolky
 e) Hasičské a požárnické spolky a organizace
 f) Dobročinné a podpůrné spolky a organizace
XIV. Sociální, zdravotní instituce a ústavy
XV. Nemocenské, úrazové, penzijní pojišťovny a léčebné fondy
XVI. Politické, odborové a společenské organizace
XVII. Osobní fondy a pozůstalosti
XVIII. Podniky
XIX. Sbírky
XX. Knihovna
XXI. Registratury archivů