Státní okresní archiv v Trutnově > O archivu > Fotografie budovy > Minulost


č. 1 Budova městské parní elektrárny v Trutnově v dnešní Komenského ulici, postavená v roce 1894, dnes budova archivu (pohled ze severozápadní strany); přelom 19. a 20. stol.


č. 2 Budova skladu Východočeských energetických závodů v Komenského ulici v Trutnově před přestavbou z let 1988–92, dnes budova archivu (pohled ze severozápadní strany); zač. 80. let 20. stol.


č. 3 Budova skladu Východočeských energetických závodů v Komenského ulici v Trutnově před přestavbou z let 1988–92, dnes budova archivu (pohled z východní strany); zač. 80. let 20. stol.


č. 4 Budova skladu Východočeských energetických závodů v Komenského ulici v Trutnově před přestavbou z let 1988–92, dnes budova archivu (pohled ze západní strany); zač. 80. let 20. stol.©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2005
aktualizováno dne  04. 01. 2005