Státní okresní archiv v Trutnově > Činnosti > Výstavy

Výstavy pořádané či spolupořádané
Státním okresním archivem v Trutnově

constr.gif (2908 bytes)


6. 2.–31. 3. 2004
Kroniky Mikroregionu Žacléřsko

kroniky z Žacléřska

Místo konání: Městské muzeum Žacléř
Pořadatelé: MM Žacléř,
SOkA Trutnov

 


11. 5.–23. 6. 2002
Z archivu města Hostinné

restaurované listiny z Archivu města Hostinné z let 1377–1794

Místo konání: radnice v Hostinném
Pořadatelé: SOkA Trutnov,
Městský úřad Hostinné

 


6. 11.–1. 12. 2000
František Schmoranz
100 let od dokončení přestavby kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem

prospekty a plány úprav kostela z fondů SOkA Chrudim a SOkA Trutnov, plány na úpravy dalších památek na okrese Trutnov

Místo konání: Městské muzeum Dvůr Králové n. L. (špýchar)
Pořadatelé: MM Dvůr Králové n. L.,
SOkA Trutnov,
SOkA Chrudim

 


12.–29. 10. 1999
Tradice kronikářství na Královédvorsku

edice starých českých kronik, Hájkova kronika, Hüttelova kronika, obecní a městské kroniky, fotokroniky, farní a školní kroniky, spolkové kroniky

Místo konání: Městské muzeum Dvůr Králové n. L. (špýchar)
Pořadatelé: SOkA Trutnov,
MM Dvůr Králové n. L

 


6.–22. 11. 1998
Tradice kronikářství v okrese Trutnov

edice starých českých kronik, Hájkova kronika, Hüttelova kronika, obecní a městské kroniky, fotokroniky, farní a školní kroniky, spolkové kroniky

Místo konání: Muzeum Podkrkonoší Trutnov
Pořadatelé: SOkA Trutnov,
Muzeum Podkrkonoší Trutnov

 


21. 8.–13. 9. 1998
Srpen 1968 v Trutnově

fotografie, plakáty, noviny i zvukové nahrávky z fondů Státního okresního archivu v Trutnově

Místo konání: foyer staré radnice na Krakonošově náměstí v Trutnově
pořadatel: SOkA Trutnov

 


26. 6.–9. 9. 1998
Z dějin města Vrchlabí

archivní dokumenty Státního okresního archivu v Trutnově, obrazy, fotografie, pohlednice, umělecké a řemeslné artefakty ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí

Místo konání: ambit kláštera augustiniánů ve Vrchlabí
Pořadatelé: Krkonošské muzeum Vrchlabí,
SOkA Trutnov

 


©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2008
aktualizováno dne  25. 03. 2008