Státní okresní archiv Trutnov> Činnosti > Publikace> Ročenka 1999

Ročenka
Státního okresního archivu v Trutnově 1999

Ročenka Státního okresního archivu Trutnov. 1999. Trutnov, Státní okresní archiv Trutnov 2000. 240 s. ISBN 80-902709-1-3, ISSN 1212-5229.


Obsah:

Úvod
1. Zprávy
1.1 Výroční zpráva Státního okresního archivu
v Trutnově za rok 1999
1.2 Seznam badatelů za rok 1999
1.3 Informace o činnosti pracovní skupiny
pro revizi českého překladu Hüttelovy kroniky
2. Soupisy
2.1 Soupis kronik, pamětních knih a fotokronik
uložených ve Státním okresním archivu Trutnov
3. Studie
3.1 Německá menšina na Královédvorsku
po druhé světové válce
Alexandra Teodoridisová
3.2 Město, hrad a kostely Panny Marie
a sv. Jakuba ve středověkém Trutnově
Petr Uličný
4. Články
4.1 O komorním platu Trutnova v dochovaných
právních rukopisech z 15. a 16. století
(Příspěvek k dějinám věnných měst
a české královské komory)
Jiří Bock
4.2 K lokalizaci panského sídla Miřkovských
Günter Fiedler
4.3 Dva doklady o neznámém vyobrazení trutnovského
hradního návrší ze 16. století
Luděk Jirásek
4.4 Kostel sv. Josefa v Dolním Maršově
Antonín Tichý
4.5 Městské muzeum v Žacléři
Vlastimil Havlík
Resumé© Státní okresní archiv Trutnov, 2008
aktualizováno dne 25. 03. 2008