Státní okresní archiv Trutnov > Činnosti > Publikace > Ročenka 1998 > Zpráva 1.2

Přístavba budovy archivu

(Opis zprávy 1.2
Ročenky Státního okresního archivu v Trutnově 1998.)


Zpráva:

K otevření zrekonstruované budovy Státního okresního archivu Trutnov v Komenského ulici (v tzv. Mlékárenském kopci) došlo v roce 1992, v současné době však začíná díky nebývalému přísunu nových archiválií tato budova nedostačovat. Okresní úřad proto přistoupil k náročné přístavbě, která by měla v první fázi vyřešit problém nedostatku provozních místností (větší badatelna a knihovna, nová pořádací místnost pro archiváře, kteří zpracovávají a zpřístupňují archivní materiál, a kanceláří vč. pracoviště pro digitalizaci), ve druhé fázi bude přistavěn depozitní blok pro cca 3 000 ukládacích metrů archiválií. Vzhledem k nedostatku financí bude přestavba rozfázována minimálně do 3 let a pracovníci archivu i stavební firma MAVL Dvůr Králové nad Labem, která přestavbu od září 1998 provádí, zabezpečí provoz archivu tak, aby přestavbou nebyl dotčen běžný badatelský režim.

Připravované přístavbě archivu věnuje i okresní úřad zvýšenou pozornost a hlavně finanční prostředky. Očekáváme nejen zlepšené pracovní prostředí pro archiváře, ale i důstojné uložení „paměti“ našich předků do dalších století.

Stávající objekty jsou značeny
bílou barvou, první etapa
(plánované dokončení 12/1998)
je značena barvou světle šedou,
druhá etapa barvou tmavě šedou.
Obr. 2.
Situační plán budov archivu po přestavbě (1: stávající objekt s nástavbou; 2: nový objekt – přístavba s vestavěnou trafostanicí; 3: trafostanice)
Obr. 3.
Nákresy budov archivu po přestavbě


Související stránky:


©  Státní okresní archiv Trutnov,  2008
aktualizováno dne  19. 02. 2008