Státní okresní archiv Trutnov> Činnosti > Publikace> Ročenka 1998

Ročenka
Státního okresního archivu Trutnov 1998

Ročenka Státního okresního archivu Trutnov. 1998. Trutnov, Státní okresní archiv Trutnov 1999. 208 s. ISBN 80-902709-0-5, ISSN 1212-5229.


Obsah:

Úvod
1. Zprávy
1.1 Výroční zpráva Státního okresního archivu
Trutnov za rok 1998
1.2 Přístavba budovy archivu
1.3 Seznam badatelů za rok 1998
1.4 Informace o činnosti pracovní skupiny
pro revizi českého překladu Hüttelovy kroniky
1.5 Vybrané přírůstky archivní knihovny
2. Soupisy
2.1 Soupis archivních fondů a sbírek
Státního okresního archivu Trutnov
3. Studie
3.1 Historie Státního okresního archivu Trutnov,
1. část - Historie do roku 1960

Roman Reil
3.2 Mariánské a další světecké sloupy
v okrese Trutnov
Luděk Jirásek, Vratislav Nejedlý,
Miloš Suchomel, Pavel Zahradník
4. Články
4.1 Vznik tvrze a panství Křenov
Štěpán Gilar
4.2 Počátky obce Janské Lázně
Jiří Záloha
4.3 Obraz města Hostinného v berní rule
Miloslav Bartoš
4.4 Vlčický urbář z roku 1685
Jiří Záloha
4.5 Antonín Jan Venuto, život a dílo
Rudolf Zrůbek
4.6 Větrné mlýn v Borovnici
Pavel Janoušek
4.7 Bremsty Jestřebích hor
Václav Jirásek
4.8 W. F. Cody v Trutnově-Poříčí
Luděk Jirásek
Resumé©  Státní okresní archiv Trutnov,  2008
aktualizováno dne  25. 03. 2008