Státní okresní archiv Trutnov> Činnosti > Publikace > Ročenka 2003-2004

Ročenka
Státního okresního archivu Trutnov 2003-2004

Ročenka Státního okresního archivu Trutnov 2003-2004. Trutnov. Státní okresní archiv Trutnov 2006. 248 s. ISBN 80-902709-6-4, ISSN 1212-5229, formát 142x203 mm.


Obsah:

1. Zprávy
1.1 Výroční zpráva Státního okresního archivu
Trutnov za rok 2003
1.2 Výroční zpráva Státního okresního archivu
Trutnov za rok 2004
1.3 Seznam badatelů za rok 2003
1.4 Seznam badatelů za rok 2004
1.5 Informace o činnosti pracovní skupiny
pro revizi českého překladu Hüttelovy kroniky
2. Soupisy
2.1 Pečetidla uložená ve Státním okresním archivu Trutnov.
3. Studie
3.1 Opevnění města Trutnova.
Petr Uličný
3.2 Pověstný řezbář Pacák, žirečtí jezuité a Pelzelova sbírka životopisů
věhlasných učenců a umělců.
Jan Pipek
4. Články
4.1 Z osudů dubenecké větve Valdštejnů
Jiří Hás
4.2 Pomník Uffo Horna
Pavel Jansa
4.3 Ochotnické divadlo ve Rtyni v Podkrkonoší
Jan Kafka
Resumé