Státní okresní archiv Trutnov> Činnosti > Publikace > Ročenka 2001-2002

Ročenka
Státního okresního archivu Trutnov 2001-2002

Ročenka Státního okresního archivu Trutnov 2001-2002. Trutnov, Státní okresní archiv Trutnov 2003. 256 s. ISBN 80-902709-4-8, ISSN 1212-5229.


Obsah:

1. Zprávy
1.1 Výroční zpráva Státního okresního archivu
Trutnov za rok 2001
1.2 Výroční zpráva Státního okresního archivu
Trutnov za rok 2002
1.3 Seznam badatelů za rok 2001
1.4 Seznam badatelů za rok 2002
1.5 Informace o činnosti pracovní skupiny
pro revizi českého překladu Hüttelovy kroniky
2. Soupisy
2.1 Veduty uložené ve Státním okresním archivu
Trutnov
3. Studie
3.1 Město Hostinné ve středověku - opevnění, městský hrad
a kostel Nejsvětější Trojice
Petr Uličný
3.2 Kašpar z Varnsdorfu, slezský rytíř z Gościszówa
Małgorzata Stankiewicz
4. Články
4.1 Předměstské špitály a kostely ve středověkém Trutnově
Petr Uličný
4.2 Znovu k lokalizaci trutnovského farního kostela
a Nového Dvora v 16. století
Günter Fiedler
4.3 Nápisy na náhrobnících v areálu kostela sv. Anny ve Starých
Bukách
Václav Horák
4.4 Zadlužení Mikuláše Stoše z Kounic
Jiří Hás
4.5 Několik poznámek k Hüttelovu rodopisu
Zilvarů ze Silberštejna
Jiří Hás
4.6 Novogotické úpravy děkanského chrámu sv. Jana Křtitele ve
Dvoře Králové nad Labem a činnost Jednoty pro jeho pře-
stavbu v letech 1887-1901
Jiří Šíl
Resumé©  Státní okresní archiv Trutnov,  2008
aktualizováno dne  25. 03. 2008