Státní okresní archiv v Trutnově> Činnosti > Publikace> Ročenka 2000

Ročenka
Státního okresního archivu v Trutnově 2000

Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově. 2000. Trutnov, Státní okresní archiv Trutnov 2001. 232 s. ISBN 80-902709-2-1, ISSN 1212-5229.


Obsah:

1. Zprávy
1.1 Výroční zpráva Státního okresního archivu
v Trutnově za rok 2000
1.2 Seznam badatelů za rok 2000
1.3 Informace o činnosti pracovní skupiny
pro revizi českého překladu Hüttelovy kroniky
2. Soupisy
2.1 Periodika uložená ve Státním okresním archivu
Trutnov
3. Studie
3.1 Kapitoly z dějin turistiky a lyžování
v Krkonoších do roku 1945
Martin Bartoš
4. Články
4.1 Poznámky k nizozemským výzkumům vývoje lesa
na Černé hoře v Krkonoších
Theodor Lokvenc
4.2 Burgstadel, Bergstadtel nebo Stadelburg?
Günter Fiedler
4.3 Městské znamení v kostele sv. Jana Křtitele
ve Dvoře Králové nad Labem
Petr Uličný
4.4 Padesát let od přejmenování rtyňské dědičné štoly Ida,
Slepého a Tmavého dolu na Důl Zdeňka Nejedlého
Václav Jirásek
Resumé© Státní okresní archiv Trutnov, 2008
aktualizováno dne 25. 03. 2008