Státní okresní archiv Trutnov> Činnosti> Publikace> Radvanické kutání a dolování černého uhlí

Radvanické kutání
a dolování černého uhlí

REIL, Roman: Radvanické kutání a dolování černého uhlí. Radvanice. Obecní úřad Radvanice ve spolupráci se Státním okresním archivem v Trutnově, 2011. ISBN 978-80-260-0068-6©  Státní okresní archiv Trutnov,  2011
aktualizováno dne  20. 07. 2011