Státní okresní archiv v Trutnově> Činnosti > Publikace> Sborník příspěvků k 85. narozeninám Antonína Justa

Sborník příspěvků
k 85. narozeninám Antonína Justa

SBORNÍK příspěvků k 85. narozeninám Antonína Justa. Trutnov. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Státní okresní archiv Trutnov, za finanční podpory Města Trutnov 2006. 208 s.,  obr. přílohy+mapa, ISBN 80-902709-5-6


Seznam přispěvatelů:

Miloslav Bartoš , Vrchlabí
Mgr. Hana Burdychová, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Josef Farský, Trutnov
Ing. Günter Fiedler, Městský úřad Trutnov
Mgr. Václav Horák, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Bc. Luděk Jirásek, Státní okresní archiv Trutnov
Václav Jirásek, Trutnov
Mgr. František Jirásko, Arnultovice
Mgr. Jan Kafka, Státní okresní archiv Trutnov
Bc. Roman Reil, Státní okresní archiv Trutnov
Mgr. Jiří Šíl, Ústav historie a muzeologie F-PřF, SU Opava
Antonín Tichý, Svoboda nad Úpou
Mgr. Eva Tomková, Státní okresní archiv Trutnov
Mgr. Ondřej Vašata, ZŠ kpt. Ot. Jaroše, Trutnov
prof. PhDr. Vladimír Wolf, Ústav hist. věd FHS, Univerzita HK
Pavel R. Zahradník, student FF UK Praha
obs_just.jpg (54449 bytes)